วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปันน้ำใจให้ชุมชน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

0
176

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปันน้ำใจให้ชุมชน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมอบของอุปโภค บริโภค เงินสนับสนุน และร่วมทำกิจกรรมให้กับน้อง ๆ โดยในโรงเรียนฯมีนักเรียนทั้งหมด 32 คน รายได้เพื่อการดูแลนักเรียนทั้งหมดมาจากเงินบริจาคจากประชาชน และผู้มีจิตเมตตา โดยมีเงินรัฐบาลสนับสนุนผู้พิการเป็นรายหัว

โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อ ปี 2560 โดยมีผู้มีจิตเมตตาบริจาคพื้นที่ให้สร้างโรงเรียนนี้โดยเฉพาะ โรงเรียนนี้จะมีวาระครบหนึ่งปีในวันที่ 23 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 ทั้งนี้ในประเทศไทยทั่วประเทศมีโรงเรียนที่รองรับเด็กประเภทนี้เพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ ชะอำ ลพบุรี และ กรุงเทพฯ (รามอินทรา)