อาเซียน และ จีน ออกแถลงการณ์ร่วมมือทำ “เมืองอัจฉริยะ”

0
30

เมื่อวันอาทิตย์ (3 พ.ย.) จีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ร่วมปฏิญาณในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 ว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือในการกำหนดและวางนโยบายเมืองอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

แถลงการณ์ระบุถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างทางการและรัฐบาลแต่ละประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร การรับรู้ร่วมกัน การพัฒนา และการใช้มาตรฐานสากลที่เหมาะสม รวมถึงแผนประเมินความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเมืองอัจฉริยะ การนำไปใช้งานในด้านต่างๆ และวิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการ

การสร้างมาตรฐานและการประยุกต์เพื่อใช้งาน จะคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ รวมถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละเมืองเป็นสำคัญ นอกจากนี้ จีนและอาเซียนยังให้คำมั่นว่าจะแสวงหาโอกาสการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนด้วย

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการเสริมสร้างขีดความสามารถและการแบ่งปันความรู้ โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย องค์กร และสถาบันวิจัยต่างๆ ดำเนินโครงการฝึกอบรมร่วมกัน พัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ

CHONGQING, Aug. 26, 2019 (Xinhua) — Visitors watch a security robot during the Smart China Expo in Chongqing, southwest China, Aug. 26, 2019. The 2019 Smart China Expo (SCE) is held from Aug. 26 to Aug. 29 in Chongqing International Expo Center. Themed “Smart technology: empowering the economy, enriching life”, the expo consists of various conferences, exhibition, contests and forums. (Xinhua/Tang Yi)

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและเมืองต่างๆ ของจีน อาทิ หนานหนิง เซี่ยเหมิน หางโจว จี่หนาน คุนหมิง เซินเจิ้น หนานจิง และเฉิงตู รวมถึงการแสวงหาโอกาสความร่วมมือต่างๆ  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน