คำกล่าวของสิจิ้นผิงในการประชุม COVID-19

0
29

ถอดบทคำกล่าวของสิจิ้นผิงในการประชุม Video conference เพื่อผลักดันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 และงานการพัฒนาเศรษฐกิจ

วันที่23 ก.พ. 2563 ปธน.สี จิ้น ผิง จัดการประชุม Video conferenceครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีน โดยมีผู้เข้าร่วม รวมถึงหน่วยงานราชการระดับชาติ และ ระดับมณฑล ระดับเมือง ระดับอำเภอ และ องค์กรประชาชน และหน่วยกองทัพทหาร ตำรวจ ทั้งหมดถึง 170,000 คน

ถึงผู้ร่วมอุดมการณ์:

วันนี้ ทางเราได้จัดการประชุมวางแผนผลักดันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 และงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยหลักสำคัญคือ การวิเคราะห์แนวโน้มการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 วางแผนและดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและงานกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในขั้นตอนถัดไป ต่อไป โดยขออธิบายเป็นข้อๆ สำหรับช่วงเวลาอันใกล้ ทางเราจะต้องปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

​​ข้อที่ 1 ทำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างทันเวลา

​​ก่อนที่จะรบให้ชนะจำเป็นจะต้องมีแผนกลุยุทธ์ที่ถูกต้อง ทางเราได้นำโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 กลายเป็นโรคระบาดประเภท B ใช้มาตรการประเภท A ในการบริหารควบคุมอย่างเคร่งครัด เราได้กำหนดนโยบายและมาตรการบนลักษณะเด่นตามภูมิภาคและแนวโน้มการแพร่ระบาด โดยดึงอู่ฮั่นและหูเป่ยมาเป็นสนามรบสำคัญในการต่อสู้กับโรค เพิ่มการคัดกรองอย่างเข้มงวดกับมณฑลอื่น เพื่อโน้มนำให้เกิดแบบแผนกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศ

ข้อที่ 2 รวมศูนย์การบังคับบัญชาและสั่งการการป้องกันการแพร่ระบาดของอู่ฮั่นและหูเป่ย

วันที่ 22 มกราคม พรรคคอมคอมมิวนิสสั่งการให้รัฐบาลมณฑลหูเป่ยดำเนินการบริหารควบคุมการเข้าออกของพลเมืองอย่างเข้มงวด จึงได้กำหนดแผนการที่เด็ดขาด โดยจะต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดเด็ดขาด เมื่อจะต้องปฏิบัติ ก็ต้องกล้าลงมือปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติไม่เด็ดขาด ก็จะสร้างความสับสนวุ่นวาย ทางเราจะให้พลังการสนับสนุนจากทั่วประเทศอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดตั้งกองทหารเพื่อการผลิตและก่อสร้างของ 29 มณฑล เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ และกองทหารหน่วยอื่น ได้ส่งกองทหารแพทย์จำนวนกว่า 330 คน และแพทย์และพยาบาลกว่า 41600 ราย เข้าไปช่วยเหลือ ก่อตั้งโรงพยาบาลหั่วเสินซาน โรงพยาบาลเหลยเสินซาน ตลอดจนโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลกักกันโรคอื่นๆ

​ข้อที่ 3 วางแผนงานการควบคุมและป้องกันในเขตอื่นๆ
​​โดยทุกมณฑลประกาศบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่ผลโดยทันทีอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อเกิดการระบาดของโรคนั้นเป็นช่วงเวลาตรุษจีนพอดีซึ่งมีประชาชนกลับบ้านเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อควบคุมแนวโน้มการแพร่ระบาดนั้น ดังนั้นจึงทำการลดอัตราการเคลื่อนย้ายของประชาชน พร้อมทั้งขยายวันหยุดเทศกาลตรุษจีนให้ยาวนานขึ้น

ข้อที่ 4 เพิ่มการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้

การทำสงครามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ความจริงมันก็คือการทำสงครามเพื่อปกป้องอยู่แนวหลัง ทางเราใช้มาตรการเชิงรุก สนับสนุนให้กิจการที่ทำการผลิตชุดป้องกัน หน้ากากทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน ทำการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอ ทำการสำรองแก๊ส กระแสไฟฟ้า น้ำมัน และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งเร่งผลักดันการวิจัยพัฒนายาให้ประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 5 รักษาความมั่นคงของสังคมอย่างเข้มงวด
ทางเราได้มีการเตรียมงานความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคมไว้พร้อม รักษาความมั่นคงในกระบวนการทางการแพทย์ รักษาความมั่นคงในกระบวนการทางการตลาด ต่อต้านพฤติกรรมอันผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทางเราได้เข้าไปควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูในทุกที่ ปัจจุบันเส้นทางการจราจรหลักโดยส่วนมากกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

ข้อที่ 6 เพิ่มการให้ศึกษาและการแนะแนวประชาชน
ทางเราได้มีการเพิ่มระดับงานในด้านการแนะแนวแก่ประชาชน วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและสากล ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ สร้างความมั่นใจ สร้างความอุ่นใจ สร้างศูนย์รวมใจให้ประชาชน ทางเราได้มีการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โน้มนำประชาชนให้เข้าใจโรคนี้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล เพิ่มจิตสำนึกในการป้องกันตัวเอง และความสามารถในการป้องกันโรค

ข้อที่ 7 เพิ่มการสนับสนุนด้านสังคมจากนานาประเทศ
ประเทศจีนได้แสดงภาพลักษณ์ของประเทศที่แสดงความรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ได้รับความชื่นชมอย่างสูงจากนานาประเทศ ผู้นำกว่า 170 ประเทศทั่วโลก และผู้รับผิดชอบขององค์กรระดับสากลและภูมิภาคกว่า 40 ประเทศต่างให้การสนับสนุนและปลอบขวัญประเทศจีน สังคมโลกต่างให้ความเห็นว่ามาตรการป้องกันและควบคุมที่เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพที่ทางประเทศจีนใช้ เป็นสิ่งที่ประเทสอื่นไม่มีทางทำได้ กลายเป็นแบบอย่างของการป้องกันโรคระดับโลก

การระบาดของโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่และเร่งด่วนครั้งหนึ่งที่มีความเร็วในการแพร่ระบาดสูงสุด ขอบเขตการแพร่ระบาดกว้างที่สุด และมีระดับความยากในการป้องกันและควบคุมมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศจีน สำหรับทางเราแล้ว นี่เป็นวิกฤติที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง และก็เป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ด้วยความทุ่มเทด้วยความยากลำบากปัจจุบันแนวโน้มการป้องกันและแพร่ระบาดกำลังพัฒนาไปแนวทางที่ดีขึ้น

ทางตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ ขอกล่าวคำทักทายอย่างจริงใจต่อสมาชิกพรรค ข้าราชการ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกพรรค ช้าราชการ และประชาชนของมณฑลหูเป่ย และเมืองอู่ฮั่น ขอแสดงความเคารพอย่างสูงไปยัง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์ชั้นนำที่คอยต้อสู้กับการแพร่ระบาด ทหารปลดแอกประชาชนจีน และบรรดาสหายทั้งหลายซึ่งอยู่แนวรบ ขอแสดงการขอบคุณจากใจไปยังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน พี่น้องชาวจีนโพ้นทะเล ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจแก่ประเทศชาติที่คอยให้การสนับสนุนด้านต่างๆในงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด หน่วยงานสากล และพี่น้องประชาชนทุกคน และขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ่งต่อเพื่อนร่วมชาติซึ่งปฏิบัติงานต่อต้านการแพร่ระบาดที่เสียชีวิตไป บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละชีวิตของตนเอง! และแสดงความปลอบใจต่อผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับโรคร้าย ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที้ต้องสละชีพเพื่อส่วนรวม และครอบครัวที่ต้องสูญเสีย!

2. ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

​ข้อที่ 1 ให้ความสำคัญกับงานการป้องกันโรคของเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย
หากเมืองอู่ฮั่นชนะ มณฑลหูเป่ยก็ชนะ เมื่อหมณฑลหูเป่ยชนะก็เท่ากับชนะทั่วประเทศ โดยจะต้องจับสองประเด็นสำคัญอันได้แก่การป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมืองและชุมชน กับการรับรักษาผู้ป่วย โดยจะต้องเพิ่มอัตราการตรวจหาและอัตราการรักษาให้มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิต

​ข้อที่ 2 ทำการป้องกันและและควบคุมโรคที่ปักกิ่งอย่างเต็มกำลัง
ความมั่นคงและปลอดภัยของเมืองหลวงนั้นมีความสัมพันธ์กับภาพใหญ่ของพรรคฯและประเทศชาติโดยตรง จะต้องจับสองขั้นตอนใหญ่อันได้แก่ การเพิ่มการป้องกันภายนอก และขยายการป้องกันภายใน โดยจะต้องกำจัดแหล่งแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งควบคุมรัศมีการแพร่ระบาดของโรค

​ข้อที่ 3 การปรับกำลังบุคลากรและวัสดุทางการแพทย์
ปัจจุบัน มีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 2000 รายถูกตรวจพบว่าติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์บางรายก็เสียสละชีวิตเพื่อส่วนรวม โดยจะต้องให้ความใส่ใจและดูแลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่แถวหน้าเหล่านี้ ใช้มาตรการปกป้องและป้องกันด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้การเปลี่ยนกะทำงานพักผ่อน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิต มอบเงินค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือขณะปฏิบัติงานชั่วคราว เบี้ยเลี้ยงสำหรับงานป้องกันโรค สร้างกลไกลในการให้กำลังใจ และช่วยเหลือเยียวยาญาติมิตรของพวกเขา ทำให้พวกเขามีขวัญและกำลังใจ สามารถทำงานต่อสู้กับการการแพร่ระบาดของโรคต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดในสภานพยาบาล ดำเนินการป้องกันและอบรมเชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทำการรักษาพยาบาลแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ พยายามลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด ใช้มาตรการและนโยบายในการดูแลเอาใจใส่บุคลากร ให้การตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะต้องเพิ่มค่าตอบแทนและวันหยุดให้มากขึ้น พร้อมทั้งบันทึกคุณูปกการต่อต้านโรคระบาดลงในดัชนีประเมินผลการทำงาน

​ข้อที่ 4 เพิ่มระดับการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มการวิจัยทฤษฎีแหล่งแพร่ระบาด และกลไกการแพร่ระบาดของโรค และต้องเพิ่มระดับการวิจัยพัฒนายารักษาและวัคซีน

​ข้อที่ 5 เพิ่มความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและสากล
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับแต่ละประเทศเพื่อยื่นมือให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการแบ่งปั่นข้อมูลประสบการณ์ด้านการป้องกันโรค กระชับความร่วมมือระหว่างสากลในด้านการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนต่อต้านไวรัส ให้การช่วยเหลือต่อประเทศและภูมิภาคที่ปรากฏการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอย่างทันท่วงที เพื่อแสดงความรับผิดชอบของชาติ

​ข้อที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข่าวและความคิดเห็นจากประชาชน ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตีความของคณะกรรมการกลางพรรคเพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเชิงลึก ต้องปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดให้โปร่งใส ทันเวลาและถูกต้องตามกฎหมาย

​ข้อที่ 7 รักษาเสถียรภาพทางสังคม
ต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในปัจจุบันพื้นที่นอกเหนือจากมณฑลหูเป่ยกับอู่ฮั่นที่เป็นพื้นที่ระบาดหนักของโรค ก็ยังต้องให้ความสนใจและใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน

3. เกี่ยวกับการประสานงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ข้อที่ 1 แบ่งพื้นที่และระดับในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตอย่างถูกต้องแม่นยำ
​พื้นที่เสี่ยงต่ำควรปรับกลยุทธ์การป้องกันและควบคุมเพื่อป้องกันการเข้ามาจากภายภายนอกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูระบบการผลิต พื้นที่เสี่ยงต้องกลับมาผลิตในลักษณะที่เป็นระเบียบตามสถานการณ์การป้องกันและควบคุม พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมุ่งเน้นความพยายามในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดต่อไป

ข้อที่ 2 เสริมสร้างการปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
​นโยบายที่มีอยู่เช่น ส่วนลดทางการเงิน การลดค่าธรรมเนียมจำนวนมากและการชะลอการเก็บภาษีจะต้องดำเนินการในองค์กรโดยเร็วที่สุด มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษานโยบายการลดภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเพิ่มแรงสนับสนุนสำหรับฟื้นฟูการผลิตและการผลิตในบางอุตสาหกรรม ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในการเอาชนะความยากลำบาก คิดค้นและปรับปรุงวิธีการสนับสนุนทางการเงิน โดยการแยกเครดิตในพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดหนักและให้วงเงินสินเชื่อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมองค์กรเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ต้องปรับและจัดการการชำระคืนดอกเบี้ยขององค์กร เพิ่มการต่ออายุสินเชื่อและการต่ออายุและลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ห่วงโซ่ทุนของบริษัทหยุดชะงัก

ข้อที่ 3 มาตรการในการสร้างความมั่นคงสำหรับการจ้างงาน
​ต้องใช้นโยบายจัดลำดับการจ้างงาน ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในการลดภาระ การรักษาเสถียรภาพงานและขยายการจ้างงาน และดำเนินการตามนโยบาย เช่น การลดเบี้ยประกันสังคมเป็นระยะ ๆ ประกันการว่างงานคืน เงินอุดหนุนการจ้างงาน เป็นต้น แรงงานอพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำควรได้รับการส่งเสริมให้กลับไปทำงานโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และใช้บริการการขนส่งโดยตรงแบบ “จุดต่อจุด หรือ one stop service” ต้องสนับสนุนการจ้างงานที่ยืดหยุ่นผ่านหลายช่องทางและแก้ปัญหาของครัวเรือน อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้กลับมาดำเนินธุรกิจโดยเร็วที่สุด ต้องเพิ่มความเร็วในการลงทะเบียนออนไลน์ของผู้ว่างงานและสมัครเพื่อรับผลประโยชน์การประกันการว่างงานและให้แน่ใจว่าผู้ว่างงานควรได้รับเงินที่ควรจะได้และได้รับการคุ้มครองอย่างที่ควรจะเป็น และให้ความสนใจกับการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่

ข้อที่ 4 บรรลุเป้าหมายของการหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเด็ดขาด
​ในปีนี้จะต้องสามารถบรรลุเป้าหมายของการหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างแน่นอน ช่วยเหลือแรงงานที่ยากจนให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีระเบียบ สนับสนุนวิสาหกิจชั้นนำและโรงงานที่ช่วยเหลือแรงงานที่ยากจนเพื่อที่จะกลับไปทำงานได้อย่างเร็วที่สุด โดยเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น ต้องจัดระบบการผลิตและการขายให้เชื่อมเข้าด้วยกันและแก้ปัญหาการขายสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ยากจนอย่างดีที่สุด

ข้อที่ 5 ผลักดันวิสาหกิจให้กิจการดำเนินต่อไป
​ต้องดำเนินการด้านกลยุทธ์ในการป้องกันและการควบคุมที่แม่นยำสำหรับภูมิภาคและระดับต่างๆ ไม่ปิดกั้นการหลั่งไหลของผู้คนและการขนส่ง ปลดปล่อยข้อจำกัดของการขนส่งสินค้าเพื่อยืนยันว่าพนักงานจะสามารถกลับมาได้ วัตถุดิบสามารถจัดหาได้และสิ้นค้าสามารถส่งออกได้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นทั้งโอกาสที่ท้าทายต่อการพัฒนาอุสาหกรรม ซึ่งอุสาหกรรมดั้งเดิมบางประเภทจะได้รับผลกระทบอย่างมาก และอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น โรงงานอัฉริยะ การขนส่งแบบไร้คนขับ การบริโภคออนไลน์ การแพทย์และสุขภาพ เป็นต้นที่เผยให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม รวมทั้งส่งเสริมและขยายอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่

ข้อที่ 6 ไม่พลาดโอกาสในการผลิตทางการเกษตรช่วงฤดูใบไม้ผลิ
​ต้องแก้ปัญหาที่โดดเด่นในด้านผลกระทบของการคราดไถดินเพื่อเตรียมการเพาะปลูกด้วยการจัดระเบียบการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร การไหลเวียนและการจัดหา ตลอดจนการหว่านเมล็ดในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ข้อที่ 7 สร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
​คุ้มครองอาหารหลักที่คนส่วนใหญ่บริโภคและป้องกันราคาไม่ให้ขึ้นสูงเร็วจนเกินไป อีกทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจอย่างเป็นระเบียบ

ข้อที่ 8 การค้าระหว่างประเทศและฐานเงินทุนจากต่างประเทศมีความเสถียรภาพ
​ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศต้องมีความมั่นคง ห่วงโซ่อุกทานต้องมีการทำงานที่ราบรื่นเพื่อทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างประเทศมีความเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อให้ขั้นตอนของด่านศุลกากรง่ายขึ้น จึงลดท่าเรือและลดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและตรวจโรคแล้วนำเสนอธุรกิจที่อำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

4. เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบแผนโดยรวมของพรรคสำหรับการเป็นผู้นำในการส่งเสริมด้านการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดและงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

​การตอบสนองต่อโรคระบาดในครั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อบกพร่องที่ชัดเจนของระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่สำคัญ ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ ต่อประชาชน ดังนั้นจึงต้องได้รับการอบรมและเสริมสร้างความมั่นคงทางกฎหมายด้านสาธารณสุข และการปฏิรูปปรับปรุงระบบการป้องกันและการควบคุมโรค รวมถึงใส่ใจกับข้อบกพร่อง ปิดช่องโหว่และจุดแข็ง ที่สำคัญคือพัฒนาความสามารถและทักษะเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สำคัญ สุดท้ายนี้ กระผมขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ตระหนักถึง 3 ข้อต่อไปนี้

1.ต้องใส่ใจในการทำงาน
2.ต้องสร้างจิตสำนึก
3.พัฒนาความสามารถในการทำงาน

ในช่วงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ พวกเราต้องพัฒนาความสามารถรอบด้าน ตลอดจนเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองอย่างถ่องแท้

Source: http://m.news.cctv.com/2020/02/23/ARTI0FtQbcdvL5XL2wpLJS3f200223.shtml

Credit:
HUANG ZI YI / MA ZHI YI/ XU PEI YING /LI YU JING / HOGN PEI YU