ชะตากรรมร่วมของมนุษย์ – ประชาคมโลก

0
36

บทวิเคราะห์: ชะตากรรมร่วมของมนุษย์กลายเป็นความรับรู้ร่วมกันของประชาคมโลกมากขึ้นเรื่อย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิตยสาร เฉียวซื่อ ฉบับแรกของปีนี้ ตีพิมพ์บทความสำคัญของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ในหัวข้อ ร่วมสร้างชะตากรรมร่วมของมนุษย์ โดยเน้นถึงความมุ่งมั่นและความมั่นใจของจีนในการยึดถือและเผยแพร่แนวคิดนี้อีกครั้ง

นายสี จิ้นผิง ระบุย้ำในบทความว่า การสร้างชะตากรรมของมนุษย์และการบรรลุซึ่งชัยชนะร่วมกัน เป็นข้อเสนอของจีนเกี่ยวกับการที่มนุษย์ควรรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายต่าง อย่างไรต่อโลก ประชาคมโลกควรใช้ความพยายามมีความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน มีสถานการณ์ที่มั่นคง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนารยะและการสร้างระบบนิเวศ

หลายปีที่ผ่านมาจีนยืนหยัดริเริ่มแนวคิด ต้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 นายสี จิ้นผิงเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวถึง ชะตากรรมร่วม เป็นครั้งแรก ขณะพบปะกับบุคคลต่างชาติหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขากล่าวว่า ประชาคมโลกจะกลายเป็นชะตากรรมร่วมที่คุณอยู่ในตัวฉันและฉันก็มีคุณมากขึ้นเรื่อย ขณะเผชิญสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนของเศรษฐกิจโลกและปัญหาระดับโลก ไม่มีประเทศใดสามารถมีภูมิคุ้มกันได้โดยลำพังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นายสี จิ้นผิงได้อธิบายแนวคิดชะตากรรมร่วมของมนุษย์และเส้นทางการก่อสร้างในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและเวทีพหุภาคีอื่น

จีนทำตามคำพูดและการกระทำ แม้ในปี 2020ซึ่งเป็นปีที่พิเศษ จากการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจังในการต่อสู้กับโรคระบาดไปจนถึงแผนจีนที่เสนอการส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

จากการยืนหยัดลัทธิพหุภาคีอย่างมั่นคงไปจนถึงการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่มีคุณภาพสูง ไปจนถึงการส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในด้านการลดความยากจน จีนใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างชะตากรรมร่วมของมนุษย์มาโดยตลอด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันทำให้ประชาชนตระหนักถึงความหมายสำคัญของสร้างชะตากรรมร่วมของมนุษย์

แม้มีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การปิดประเทศแต่โควิด-19 กลายพันธุ์ที่เพิ่งพบในอังกฤษยังสามารถแพร่กระจายไปยังหลายประเทศได้อย่างรวดเร็วข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ประเทศต่าง บนโลกรวมตัวกันเป็น หมู่บ้านโลก อย่างลึกซึ้ง การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศใดอาจส่งผลกระทบต่อทั้งโลกในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จึงกล่าวในข้อความอวยพรปีใหม่ ค.ศ. 2021 ว่า เดินบนหนทางใหญ่ไปพร้อมกัน ทั่วทั้งโลกดั่งครอบครัวเดียวกัน หลังจากผ่านลมฝนในปีที่ผ่านมา เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นถึงความหมายของชะตากรรมร่วมของมนุษย์ มากกว่าที่เคย การป้องกันและควบคุมโควิด-19 ยังมีภาระหน้าที่หนักหน่วง ประชาชนประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกัน เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 และใช้ความพยายามสร้างโลกที่เป็นบ้านร่วมกันของทุกคนให้สวยงามยิ่งขึ้น

การต่อสู้โรคระบาดไม่เพียงแต่ต้องการให้ประเทศต่าง ตั้ง ชะตากรรมร่วมของมนุษย์หากยังต้องสร้าง ชะตากรรมร่วมของมนุษย์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

ผู้คนมักเลือกยืนอยู่ในด้านที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ แนวคิด ชะตากรรมร่วมของมนุษย์ ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ขณะที่ลัทธิฝ่ายเดียวลัทธิปกป้อง และการเมืองเชิงอำนาจ ไม่ว่าผู้ดำเนินการเหล่านี้จะมีอำนาจมากเพียงใดก็ตามในที่สุดก็จะถูกทอดทิ้งจากประชาคมโลก

นาย Pascal Lamy ประธานฟอรั่มสันติภาพกรุงารีส อดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก ชี้ว่า การสร้าง ชะตากรรมร่วมของมนุษย์ ที่เสนอโดยจีน เป็นแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการกำกับดูแลระดับโลก ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่กับการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มนุษยชาติทุกคนต้องเผชิญในการต่อสู้กับโรคระบาดรวมถึงการจัดหาวัคซีน

สิ่งที่ต้องมีความชัดเจน คือ การสร้าง ชะตากรรมร่วมของมนุษย์ ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันในระยะยาวของทุกประเทศบนโลกเพื่อให้บรรลุผลเป็นจริง

นายสี จิ้นผิง ระบุในบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร เฉียวซื่อ ว่า การสร้าง ชะตากรรมร่วมของมนุษย์ เป็นเป้าหมายที่สวยงามและยังเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เขากล่าวว่า จีนยินดีทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการที่ยิ่งใหญ่ในการสร้าง ชะตากรรมร่วมของมนุษย์

เรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน CMG