สีจิ้นผิง เยี่ยมประชาชนก่อนตรุษจีน

0
35

การเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นก่อนตรุษจีนเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาตลอดหลายปีของสี จิ้นผิง

​​ในวาระใกล้ถึงวันตรุษจีนปี 2021 นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่นของมณฑลกุ้ยโจว บ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เดินทางไปยังอำเภอเฉียนเซี่ยน เมืองปี้เจี๋ย เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศของแม่น้ำวูเจียงตอนเลี่ยวชง พร้อมเยี่ยมเยียนชาวบ้านในหมู่บ้านชนเผ่าเหมียวเซียงหั้วซินเหริน ที่จัตุรัสวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน นายสี จิ้นผิงพูดคุยอย่างจริงใจกับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมฉลองตรุษจีนของชนกลุ่มน้อย พร้อมอวยพรปีใหม่แก่ชาวชนเผ่าทุกกลุ่มทั่วประเทศ

​​เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับกลับมารวมตัวสานสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นเทศกาลดั้งเดิมที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวจีน นับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศใน ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา ก่อนช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน นายสี จิ้นผิงจะเดินทางไปเยี่ยมข้าราชการและชาวบ้านในท้องถิ่น ดูงาน แสดงความเอาใจใส่ รับฟังข้อร้องเรียนของชาวบ้าน และอวยพรประชาชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของนายสี จิ้นผิงที่ทำติดต่อกันมาตลอดหลายปี ทั้งยังได้รับความสนใจและยกย่องจากประชาชนจีน

​​เรามาทบทวนกันว่านายสี จิ้นผิงเคยไปที่ไหนมาบ้างในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อน ๆ

​​เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 นายสี จิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านที่หมู่บ้านชนเผ่าหว่าซีโหมลา อำเภอซานเจีย ตำบลชิงส่วย เมืองถึงชง มณฑลยูนนาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการบรรเทาความยากจน และอวยพรปีใหม่แก่ชาวบ้านทุกคน

​​เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่เขตตะวันออกของเฉียนเหมิน ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงปักกิ่ง นายสี จิ้น ผิงกับชาวบ้านร่วมกันทำเกี๊ยว ติดตัวอักษร “ฝู” และทำขนมพื้นเมืองของปักกิ่งที่บ้านซื่อเหอย่วน ทั้งยังอวยพรปีใหม่แก่ชาวบ้านท้องถิ่นตลอดจนชนเผ่าทุกกลุ่มทั่วประเทศ

​​เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 นายสี จิ้นผิงเดินทางไปที่หมู่บ้านหั่วฝู่ อำเภอเจี่ยฟ่าง มณฑลเสฉวน เพื่อติดตามความคืบหน้าการย้ายถิ่นฐานและสร้างหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความยากจนในตำบลอิ้งเซี่ยวที่ฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหววั่นชวน รวมถึงหมู่บ้านจั้นฉีที่นำร่องปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวม เขารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เห็นชาวบ้านมีชีวิตดีขึ้นทุกวัน พร้อมทั้งอวยพรให้ชาวบ้านมีความสงบสุข ครอบครัวมีความสุข และมีความสุขในวันตรุษจีน

​​เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 นายสี จิ้นผิงเยี่ยมชมหมู่บ้านในอำเภอจางเป่ย เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ย เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านท้องถิ่น เขาร่วมกับชาวบ้านอภิปรายวิธีการบรรเทาความยากจน ทั้งยังสนับสนุนและส่งกำลังใจแก่ชาวบ้านด้วย

​​เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ที่เมืองจิ่งกังซัน ซึ่งเป็นเขตปฏิวัติเก่าในมณฑลเจียงซี นายสี จิ้นผิงพูดคุยถึงชีวิตความเป็นอยู่และการทำขนมข้าวเหนียวกับชาวบ้านหมู่บ้านเซินซาน เขากล่าวว่า เขาประทับใจจิ่งกังซันอย่างลึกซึ้ง และนี่นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เขามาที่นี่เพื่อเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการปฏิวัติ เยี่ยมเยียนชาวบ้าน และขอให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น

​​เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 นายสี จิ้นผิงกลับไปเยี่ยมชาวบ้านที่หมู่บ้านเหลี่ยงเจียเหอ ตำบลเหวินอันอี้ อำเภอหยันชวน มณฑลส่านซี ซึ่งเขาก่อร่างสร้างตัวขึ้นที่นี่ตอนเป็นเยาวชน เขากล่าวว่า ก้าวแรกของการเติบโตในชีวิตของเขาก็คือการมาที่เหลียงเจียเหอ ตลอดช่วง 7 ปี ชาวบ้านให้ความรักและเอาใจใส่เขามากมายถือเป็นประโยชน์ต่อเขาตลอดชีวิต เขากล่าวว่าจะไม่มีวันลืมเหลียงเจียเหอ ชาวบ้าน และประชาชนในเขตเก่าตลอดไป

​​เดือนมกราคม ค.ศ. 2014 นายสี จิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมเยียนและแสดงความเอาใจใส่ชาวบ้านในจังหวัดปกครองตนเองซิงอันและเมืองหูเหอเฮ่าทื่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งในฤดูหนาวมีอุณหภูมิติดลบต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ในพิธี “สวดมนต์สัตว์ 5 ตัว” เทศกาลน่าต๋ามู่ในฤดูหนาว นายสี จิ้นผิงจุ่มนิ้วนางลงในนมสดที่อยู่ในชามเงินแล้วเป่าสามครั้งตามธรรมเนียมของชาวมองโกเลียเพื่ออวยพรปีที่จะมาถึงให้เจริญรุ่งเรือง ปศุสัตว์เจริญเติบโต และประชาชนอยู่ดีมีสุข

​​เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ที่บ้านพักคนชราในเขตเฉิงกวน เมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ นายสี จิ้นผิงเสิร์ฟข้าวแก่ผู้สูงอายุพร้อมกล่าวอวยพรให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในวันตรุษจีน นอกจากนี้ที่ตลาดผักเขายังสั่งให้ข้าราชการท้องถิ่นสร้างระบบจัดหาสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันในช่วงตรุษจีนเพื่อมุ่งมั่นให้ประชาชนฉลองตรุษจีนอย่างมีความสุขและสันติ

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG