ผู้นำจีน-เยอรมนี-ยุโรปพบปะกันทางไกล

0
19

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า ค่ำวันที่ 14 กันยายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบปะกับ นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประธานหมุนเวียนสหภาพยุโรป นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป และนางอูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ผ่านระบบทางไกลจากกรุงปักกิ่ง
ผู้นำจีน เยอรมนี และสหภาพยุโรป แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรป รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรปในขั้นต่อไป พร้อมทั้งวางแผนความร่วมมือด้านสำคัญระหว่างกัน

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า จะเสริมการแลกเปลี่ยน การประสานงาน และความร่วมมือ เพื่อประกันให้กิจการทางการเมืองด้านต่าง ๆ ระหว่างกันประสบความสำเร็จลุล่วง อีกทั้งสองฝ่ายยังจะลงลึกความไว้เนื้อเชื่อใจกันและอำนวยประโยชน์แก่กันเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจะร่วมกันรักษาหลักแห่งความเป็นพหุภาคี ร่วมกันรับมือความท้าทายระดับโลก และผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรปให้สูงขึ้นอีกระดับ

จีน-ยุโรปร่วมกันประกาศว่า มีการลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และยืนยันจะเร่งดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างจีน-ยุโรป เพื่อให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้
จีน-ยุโรปตกลงจะดำเนินการเจรจาระดับสูงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนแห่งความร่วมมือสีเขียวและดิจิทัล

ระหว่างการพบปะเจรจา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงชี้ว่า ขณะนี้ โควิด-19 ทำให้การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ 100 ปีเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มนุษย์กำลังเผชิญความท้าทายร่วมกันมากมายและยืนอยู่บนจุดหักเห จีน-ยุโรปเป็นสองพลังอำนาจ สองตลาด และสองอารยธรรมสำคัญของโลก เมื่อเผชิญสถานการณ์เช่นนี้ จึงยิ่งต้องมุ่งมั่นไปยังทิศทางที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและดำเนินความร่วมมือด้วยความสามัคคีกัน พร้อมทั้งเร่งผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-ยุโรปอย่างเป็นปกติและมั่นคง เพื่อเติมพลังเชิงบวกแก่การรับมือโควิด-19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการรักษาความเป็นธรรม

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นว่า จีน-ยุโรปต้องยึดหลัก 4 ประการในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรปดังต่อไปนี้ คือ ก่อนอื่น ต้องยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่มีระบบการเมืองที่เหมือนกันหมดทุกอย่างในโลก การดำรงอยู่ของอารยธรรมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติ เมื่อพลังแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างจีน-ยุโรปแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกก็มีหลักประกันมากขึ้นตามไปด้วย

ประการที่สอง ต้องยึดหลักการเปิดสู่ภายนอกและความร่วมมือ จีนกำลังทุ่มเทกำลังในการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่มีการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลัก พร้อมให้การหมุนเวียนในประเทศและการหมุนเวียนกับต่างประเทศส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จีนจะแสวงหาศักยภาพแห่งความต้องการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ตลาดและทรัพยากรจีน-ยุโรปเชื่อมต่อดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนให้การพัฒนาร่วมกันระหว่างจีน-ยุโรปมีความแข็งแกร่งและต่อเนื่องมากขึ้น

ประการที่สาม ยึดหลักความเป็นพหุภาคี จีนยินดีเสริมการเจรจาและประสานกันกับยุโรปทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก โดยยึดแนวทางการบริหารโลกที่ร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมสร้าง และแบ่งปันประโยชน์แก่กัน รักษาระเบียบและระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนนำ ผลักดันการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

และประการที่สี่ ยืนหยัดดำเนินการเจรจาและปรึกษาหารือกัน จีน-ยุโรปจะต้องเป็นไปตามกระแสหลักแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ยุโรป ขจัดความเข้าใจผิดด้วยการเจรจา แก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาและจัดการความขัดแย้งด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ปธน.สี จิ้นผิงเน้นว่า จีน-ยุโรปเป็นหุ้นส่วนสำคัญด้านการค้าและการลงทุน สองฝ่ายควรเสริมสร้างการประสานงานด้านนโยบายมหภาค ออกมาตรการมากยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้มีโอกาสแห่งความร่วมมือมากขึ้น โดยวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม “ข้อตกลงว่าด้วยสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์จีน-ยุโรป”

ทั้งสองฝ่ายต้องยึดมั่นในท่าทีที่แข็งขันและแสวงหาผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เร่งการเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างจีน-ยุโรป บรรลุเป้าหมายเสร็จสิ้นการเจรจาก่อนสิ้นปีนี้ ผลักดันการยกระดับคุณภาพความร่วมมือ สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกภายหลังการระบาดของโควิด-19 อีกทั้งร่วมกันปกป้องบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้าง ทั้งนี้ ตลาดจีนจะเปิดกว้างสู่ยุโรปต่อไป ยินดีต้อนรับผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัยจากสหภาพยุโรปเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น

ต้องสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือสีเขียวระหว่างจีน-ยุโรป เข้าร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศโลกอย่างสร้างสรรค์ เข้าร่วมการปกป้องกระบวนการพหุภาคีว่าด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้การประชุมกลาสโกว์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ซึ่งมียุโรปเป็นเจ้าภาพในปีหน้า และการประชุมภาคีสมาชิก “สนธิสัญญาว่าด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต” ของสหประชาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงของจีนในปีหน้าต่างประสบผลสำเร็จ สร้างคุณูปการต่อการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั่วโลก

สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างจีน-ยุโรป จีนเสนอ “ข้อริเริ่มว่าด้วยความปลอดภัยด้านข้อมูลของโลก” พร้อมกับหวังว่า ยุโรปจะร่วมกับฝ่ายจีนผลักดันการกำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบด้านดิจิทัลของโลก พร้อมกับส่งเสริมการบริหารจัดการเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกให้พัฒนาไปด้วยดี

ต้องแก้ไขข้อห่วงใยที่สมเหตุสมผลของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเหมาะสม จีนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มการพัฒนาของยุโรปในหลายด้าน เช่น 5G การตรวจสอบทุนต่างชาติ การจัดซื้อภาครัฐ และนโยบายเกี่ยวกับการแข่งขัน เป็นต้น โดยหวังว่าฝ่ายยุโรปจะเปิดกว้างตลาดการค้าและการลงทุนต่อไป สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่เปิดกว้าง เที่ยงตรง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของวิสาหกิจจีน

ปธน.จีนชี้ว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา จีน-ยุโรปติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการต้านโรคระบาด ความร่วมมือด้านสาธารณสุขทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความหมายแห่งยุคสมัยและอิทธิพลต่อทั่วโลกของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-ยุโรป ในขั้นต่อไป สองฝ่ายต้องเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ปกป้องเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

ต้องกระชับความร่วมมือด้านการวิจัยค้นคว้าวัคซีน ใช้ความพยายามเพื่อให้วัคซีนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ คำนึงถึงขีดความสามารถในการแบกรับค่าใช้จ่ายและความทั่วถึงในการกระจายวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนาอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างเต็มที่

ต้องฟื้นฟูการไปมาหาสู่ของประชาชนอย่างเป็นระเบียบ อำนวยความสะดวกแก่การไหลเวียนข้ามแดนของสินค้า ดำเนินความร่วมมือสามฝ่ายในประเทศแอฟริกาอย่างแข็งขันบนพื้นฐานแห่งการเคารพเจตนารมณ์ของประเทศแอฟริกาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จีนเรียกร้องประชาคมโลก โดยเฉพาะองค์กรการเงินพหุภาคีและเจ้าหนี้การค้าให้ใช้ปฏิบัติการอันทรงพลังยิ่งขึ้นในด้านการลดหรือชะลอหนี้สินของประเทศแอฟริกา

นายสี จิ้นผิง ยังอธิบายหลักการจุดยืนของจีนต่อปัญหาเกี่ยวกับฮ่องกงและซินเจียงโดยชี้ว่า ธาตุแท้ของปัญหาฮ่องกงและซินเจียง คือ การรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และเอกภาพของชาติ รวมถึงปกป้องสิทธิการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขของประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ จีนคัดค้านบุคคล หรือ กลุ่มอิทธิพลใด ๆ ที่ก่อความไม่สงบ แบ่งแยก หรือ สร้างความปั่นป่วนในจีน ตลอดจนคัดค้านประเทศใด ๆ ที่แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

ด้านประเด็นสิทธิมนุษยชน ปธน.สี จิ้นผิง เน้นว่า โลกนี้ไม่มีหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่มีความถูกต้องเหมาะสมในทุกหนแห่ง การประกันสิทธิมนุษยชนนั้นไม่มี “ดีที่สุด” มีเพียง “ดียิ่งขึ้น” นานาประเทศควรทำเรื่องของตนเองให้ดีเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เชื่อว่ายุโรปสามารถแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนของตนเองได้ จีนขอไม่รับ “ครูสิทธิมนุษยชน” พร้อมคัดค้านการใช้สองมาตรฐาน ขณะเดียวกัน จีนยินดีร่วมกับยุโรปเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและพัฒนาก้าวหน้าภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกัน

นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป และนางอูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกล่าวว่า จีนเป็นหุ้นส่วนสำคัญด้านความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ยุโรปให้ความเคารพนับถือ โลกปัจจุบันต้องการให้ยุโรปกับจีนเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ ร่วมกันปกป้องลัทธิพหุภาคี ต่อต้านลัทธิเอกภาคีและลัทธิกีดกัน รับมือความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของยุโรป จีน และประชาคมโลก

ยุโรปยินดีเสริมการแลกเปลี่ยนกับจีน เพิ่มพูนความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ผลักดันให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นในความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจสีเขียว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ยุโรปรู้สึกมีกำลังใจต่อการที่ยุโรปกับจีนลงนามข้อตกลงว่าด้วยสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ พร้อมกับต้อนรับการที่จีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเข้าถึงตลาดของต่างชาติ ขยายการเปิดประเทศ รวมถึงจะใช้ความพยายามเพื่อเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงการลงทุนระหว่างยุโรป-จีนภายในสิ้นปีนี้ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนใหม่แก่ความสัมพันธ์ยุโรป-จีน

ยุโรปยินดีเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก และองค์การการค้าโลก เป็นต้น ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต้านโรคระบาด ปกป้องการค้าเสรี รวมถึงส่งเสริมให้เศรษฐกิจยุโรป จีน และทั่วโลกพื้นฟูโดยเร็ว

ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ยุโรปยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวเองยังคงมีปัญหาอยู่ พร้อมกับหวังว่าจะร่วมกับจีนดำเนินการแลกเปลี่ยนโดยยึดหลักแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงความเสมอภาคเท่าเทียม เพิ่มพูนความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนจัดการความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้นำจีนและยุโรปยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาค เช่น ปัญหาอัฟกานิสถานและปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน เป็นต้น โดยสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและประสานงาน ตลอดจนใช้ความพยายามร่วมกันปกป้องเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและภูมิภาค

ผู้แปลและเรียบเรียง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)