คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ (ตอนที่ 1)

0
52

คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ (ตอนที่ 1)

ปีนี้ครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชวี ชิงซาน นักวิจัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้อมูลและประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลางของพรรคฯ ได้เขียนบทความอธิบายถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชน ประชาชาติและทั่วโลกอย่างเป็นระบบ

คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อประเทศชาติ

นายชวี ชิงซาน เขียนในบทความว่านายสี จิ้นผิง  ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า หากล้าหลังก็จะถูกโจมตี รังแก การพัฒนาเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้แข็งแกร่งได้ ”  ในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคุณงามความดีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อประเทศชาตินั้นสะท้อนให้เห็นจากการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งตกอยู่ในภาวะยากจนและอ่อนแออย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า 100 ปี ที่ผ่านมาในลักษณะหน้ามือเป็นหลังมือ นำพาประชาชาติจีนเดินบนหนทางกว้างใหญ่ที่สามารถบรรลุการฟื้นฟูอย่างไม่อาจเทียบเทียมได้

นับตั้งแต่สงครามฝิ่นเมื่อปี .. 1840 จนถึงก่อนการสถาปนาประเทศจีนใหม่ เมื่อค.. 1949 จีนตกเป็นสังคมกึ่งอาณานิคมและกึ่งศักดินา  ในช่วงเวลากว่า 100 ปี ประเทศจักรวรรดินิยมเกือบทุกประเทศในโลกล้วนเคยรุกรานจีน ทั้งยังบังคับให้จีนชดใช้เงิน แบ่งดินแดน เปิดท่าเรือพาณิชย์ ตลอดจนมอบสิทธินอกเหนือกฏหมายจีนให้กับชาวต่างชาติ เป็นต้น หลังจากก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมาชิกได้สามัคคีและนำพาประชาชนจีนดำเนินการต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อเป็นเวลา 28 ปี จนได้เอาชนะลัทธิจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น โค่นล้มการปกครองที่สวนทางกับกระแสโลกของพรรคก๊กมิ่นตั๋ง ประสบความสำเร็จในการปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่ ตลอดจนได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความสำเร็จ การก่อตั้งขึ้นของจีนใหม่ถือเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของจีนเดิมซึ่งเคยเป็นสังคมกึ่งอาณานิคมกึ่งศักดินามาอย่างยาวนาน สิ้นสุดสถานการณ์จีนเดิมที่แตกแยกเป็นฝักฝ่ายมีการยกเลิกสนธิสัญญาความไม่เท่าเทียมที่เคยทำไว้กับประเทศที่มารุกรานจีน รวมถึงอภิสิทธ์ทุกประการของจักรวรรดินิยมในจีน นำไปสู่การเปิดศักราชใหม่แห่งประวัติศาสตร์จีน

ระหว่างสงครามต่อต้านสหรัฐฯ และช่วยเหลือเกาหลีเหนือ กองทัพอาสาสมัครประชาชนจีนดำเนินการสู้รบแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่ทรงพลังของประเทศชาติและกองทัพจีน ซึ่งสามารถพิทักษ์เอกราชและความปลอดภัยแห่งชาติอย่างมีประสิทธิผล นายเผิง เต๋อหวย นักการเมือง นักการทหารและนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพเคยกล่าวไว้ใน รายงานว่าด้วยภารกิจต่อต้านสหรัฐฯ และช่วยเหลือเกาหลีเหนือว่า ในสมัยที่ผู้รุกรานจากประเทศตะวันตกสามารถยึดครองประเทศหนึ่งได้โดยเพียงตั้งปืนใหญ่ไม่กี่กระบอกในชายฝั่งทะเลทางตะวันนออกเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานั้น สิ่งเหล่านั้นได้สิ้นสุดลงและจะไม่หวนกลับได้อีก

นายเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้นำแกนกลางรุ่นที่สองของจีนใหม่กล่าวว่า การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น จีนได้สถานะประการหนึ่งอันได้แก่ ผู้คนทั้งหลายไม่กล้ามองข้ามเราพร้อมกับเสร็จสิ้นกระบวนการประยุกต์และเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดสังคมนิยม จีนได้สถาปนาระบบพื้นฐานแห่งสังคมนิยม ดำเนินการสร้างสรรค์สังคมนิยมอย่างขนานใหญ่ ก่อตั้งระบบเศรษฐกิจประชาชาติและระบบอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นตัวของตัวเอง ตลอดจนได้บรรลุการพัฒนาจาก ศูนย์สู่  ความสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในด้านการป้องกันประเทศ เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ดาวเทียม แลจรวดขนส่ง เป็นต้น

นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 3 เป็นต้นมา การดำเนินนโยบายเชิงประวัติศาสตร์ด้านการปฏิรูปและเปิดประเทศ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตทางสังคมจำนวนมาก ทำให้จีนสามารถตามกระแสแห่งยุคสมัยทันแบบก้าวกระโดด สามารถพัฒนาจีนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปี ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วเคยใช้เวลาถึงหลายร้อยปี จีนได้สร้างระบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ความสามัคคีนำพาประชาชนดำเนินการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ สร้างสรรค์โครงการและขับเคลื่อนภารกิจเพื่อบรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ ผลักดันภารกิจของพรรคและประเทศชาติให้ประสบผลสำเร็จในเชิงประวัติศาสตร์และบุกเบิกการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน จีนเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในเชิงประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง จีนได้สร้างนวัตกรรมของตนเองในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเชิงยุทธศาสตร์หลายประการ เช่น วัสดุตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง อุปกรณ์นาโน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การบินอวกาศพร้อมมนุษย์ โครงการสำรวจดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์ควอนตัม การสำรวจทะเลลึก ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่ว การผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานได้ยกระดับความทันสมัยให้สูงขึ้นอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก ระยะทางรวมของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในจีนปัจจุบันมีมากกว่า 2 ใน 3 ของทั่วโลก ระยะทางรวมของทางด่วนคิดเป็นอันดับหนึ่งของโลก จีนได้สร้างโครงข่าย 5G ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก พลังเศรษฐกิจ พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังการป้องกันประเทศ ตลอดจนพลังโดยรวมของชาติต่างยกระดับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

การประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 ได้กำหนดพิมพ์เขียวว่าด้วยการบรรลุความฝันจีนที่จะฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน พร้อมเสนอว่าจีนจะบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมขั้นพื้นฐานในปี 2035 และสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย เข้มแข็ง มั่งคั่ง กลมกลืน สวยงาม เป็นประชาธิปไตยและมีอารยธรรมในกลางศตวรรษนี้ จีนได้ปรากฏตัวต่อชาวโลกด้วยภาพลักษณ์ที่กำลังเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ประเทศที่ทันสมัยแห่งสังคมนิยมรอบด้าน ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย 100 ปี ประการที่สองแห่งการฟันฝ่าต่อสู้ของจีน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG