เรื่องเล่านายสี จิ้นผิงกับอาจารย์

0
1
เรื่องเล่านายสี จิ้นผิงกับอาจารย์
“อาจารย์ที่เคยสอนความรู้ให้กับผมมีจำนวนมาก ผมสามารถจำหน้าตาของอาจารย์เหล่านี้ได้ทั้งหมด พวกท่านได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้และหลักธรรมความเป็นมนุษย์ ทำให้ผมได้รับประโยชน์มากมาย ”
นี่เป็นคำพูดของนายสี จิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนที่กล่าวรำลึกพระคุณครูอาจารย์ ซึ่งช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ นายสี จิ้นผิงได้ไปเยี่ยมเยียนตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆหลายครั้ง พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเหล่าคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ท่านมักจะกล่าวว่า “แผนพัฒนาร้อยปีมีการศึกษาเป็นพื้นฐาน เรื่องการศึกษา อาจารย์มีความสำคัญเป็นอันดับ 1”จากคำพูดนี้จะเห็นได้ว่า นายสี จิ้นผิง จัดให้การศึกษาอยู่ในฐานะสำคัญมาโดยตลอด ก่อนวันครูจีน(ตรงกับวันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี)ครั้งที่ 38 มาถึง เรามาฟัง “เรื่องเล่านายสี จิ้นผิงกับอาจารย์”
เดือนกันยายน ค.ศ. 1965 นางเฉิน ชิวอิ่ง ครูสอนภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ต้อนรับนักเรียนกลุ่มใหม่ ในนี้มีสี จิ้นผิง วัย 12 ขวบ รวมอยู่ด้วย
ในห้องเรียน อายุของสี จิ้นผิงน้อยกว่าคนอื่น ครูเฉิงพบว่า เด็กนักเรียนคนนี้ไม่ค่อยไปวิ่งเล่นในเวลาพัก แต่มีนิสัยหนักแน่นมั่นคงและอ่อนโยน ตอนที่ครูสอนบทกวีของตู้ฝู่ – นักกวียิ่งใหญ่สมัยราชวงค์ถังของจีน หลังเลิกเรียนแล้ว สี จิ้นผิงเดินไปหาครูและบอกว่า ชอบนักกวีคนนี้อย่างมาก หวังจะได้อ่านบทกวีของตู้ฝู่จำนวนมากขึ้น ทำให้ครูเฉินประทับใจมาก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ปี 2016 หนึ่งวันก่อนถึงวันครู นายสี จิ้นผิงที่เป็นผู้นำสูงสุดของจีนในเวลานั้นกลับไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมปาอีที่เคยศึกษา และได้พบพูดคุยกับครูหลายคนที่เคยสอนหนังสือเขา ซึ่งก็รวมถึงครูเฉิง ชิวอิ่ง นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า “โรงเรียนนี้เป็นรากเหง้าของผม มีจิตวิญญาณของผมอยู่ ที่นี่ไม่มีผู้นำ มีแต่นักเรียน” ครูเฉิน ชิวอิ่ง ในวัย 77 ปีบอกว่า “ฟังคำพูดนี้แล้วน้ำตาจะไหล แม้ว่าเวาลาผ่านไปหลายสิบปีก็ตาม แต่ความรักผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนไม่ได้เปลี่ยนเลย”
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)