โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ร่วมกับ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สานฝันเด็กไทย ได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง

0
1

โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ร่วมกับ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สานฝันเด็กไทย ได้พูดคุยกับมนุษย์อวกาศโดยตรง
.
สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม “หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ” (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams) โดยเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากยานอวกาศ “เสินโจว14” มายังห้องนวัตกรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์การพูดคุยและซักถามปัญหาต่างๆกับมนุษย์อวกาศที่ปฎิบัติภารกิจอยู่บนยานอวกาศโดยตรง ทั้งนี้จะมีเยาวชนจากประเทศกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศรับสัญญานและร่วมกิจกรรมนี้พร้อมกันในประทศของตนเอง
.
กิจกรรม “หว่านเมล็ดแห่งฝัน สังสรรค์กับมนุษย์อวกาศ” (Gathering in talk with Taikonauts, Sowing space dreams) เป็นการจุดประกายให้เยาวชนไทยเพิ่มความสนใจในวิทยาศาสตร์อวกาศ สร้างแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อยอด และเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์อวกาศของไทยในอนาคต ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
.
โดยตัวแทนประเทศไทย นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือ ด.ช.ศิวัชติณณ์ ศิวเวทกุล เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสประจำตัว 59281ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง การกินอาหารและการดื่มน้ำในอวกาศ กับการนอนหลับพักผ่อน ซึ่งมนุษย์อวกาศหญิงของจีนเป็นผู้ตอบคำถามนี้ว่า การทานอาหารเป็นปกติ แต่การดื่มน้ำต้องดื่มจากหลอดเท่านั้น สำหรับการนอนหลับพักผ่อนจะนอนประมาณวันละ 7 ชั่วโมง
.
หลังจบกิจกรรม ด.ช.ศิวัชติณณ์ เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้น และยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นม.1 คนเดียว ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากทั้งหมด 13 ห้อง ถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทั้งนี้ตนเองมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินอวกาศเช่นกัน
.
ในช่วงท้าย ยังได้มีการถ่ายทอดสภาพพื้นผิวและภูมิอากาศของโลก จากมุมมองเห็นของยานอวกาศเสินโจว 14 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภาวะโลกรวน และปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของพื้นดิน และมหาสมุทร เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับบรรดานักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ตระหนักถึงการร่วมมือกันดูแลปกป้องโลก เพื่อมวลหมู่มนุษยชาติในอนาคตสืบไป โดยจบลงที่ภาพโลกในมุมที่สวยงามและสดใส
.
ทั้งนี้ นายสุรพล เดชะหรูวิจิตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้รับการติดต่อจากสถานทูตฯจีน เนื่งอจากต้องการถ่ายทอดให้เด็กไทย ได้มีโอกาสได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศของจีนที่มีความทันสมัย มียานอวกาศที่ปฎิบัติภารกิจแตกต่างกัน ซึ่งการถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก แบบสดๆ อาจมีปัญหาด้านสัญญาณบ้าง แต่ก็สร้างความประทับใจ ได้ความรู้สึกดีๆระหว่างคนไทยกับคนจีนด้วย