บทความ : สิ่งที่อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง

0
4

หลังการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกแถลงการณ์ว่า เจียง เจ๋อหมินเป็นผู้นําที่โดดเด่น เป็นนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพผู้ยิ่งใหญ่  เป็นทั้งนักการทูตและนักยุทธศาสตร์ผู้มองการณ์ไกล ถือได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปูทางให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก

เจียง เจ๋อหมิน เป็นแกนนำสำคัญของ “ผู้นำรุ่นที่สาม” ของจีน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างปีค.ศ.1989 ถึง ค.ศ. 2002 และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปีค.ศ. 1993 ถึงค.ศ. 2003

ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์โลก เจียง เจ๋อหมิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้มีการปฏิรูปและเปิดประเทศจีน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเพื่อให้จีนเดินหน้าไปสู่ความทันสมัย

เขายังให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพกองทัพด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคง และวิทยาศาสตร์ มาสร้างเขี้ยวเล็บให้กองทัพ

ผลงานที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องของเจียง เจ๋อหมิน คือดำเนินนโยบายการรวมชาติอย่างสันติตามแนวทาง”หนึ่งประเทศสองระบบ” จนทำให้การคืนฮ่องกงในปีค.ศ. 1997 และมาเก๊าในปีค.ศ. 1999 เป็นไปอย่างราบรื่น

เจียง เจ๋อหมิน ยังได้ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ได้สำเร็จ เมื่อปีค.ศ. 2001 ทำให้มีนักลงทุนจากบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศจีนจำนวนมาก

นอกจากนี้ เจียงยังได้ขับเคลื่อนประเทศตามอุดมการณ์ของมาร์กซิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาได้นำเสนอ “ทฤษฎี 3 ตัวแทน” ตามหลักการของลัทธิมาร์กซ์และเลนิน ความคิดของเหมา เจ๋อตง และแนวคิดของเติ้ง เสี่ยวผิง

โดยทฤษฎี 3 ตัวแทน เป็นการกำหนดบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นตัวแทนของประเทศ ใน 3 ด้านคือ เป็นตัวแทนการผลิตที่ก้าวหน้า เป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่ก้าวหน้า และเป็นตัวแทนผลประโยชน์ที่ก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาสังคมของประเทศจีนและบริบทโลกในยุคนั้น

หลังจากที่เขาอำลาตําแหน่งผู้นำจีนไปแล้ว แต่เจียง เจ๋อหมิน ยังคงยึดมั่นในการทำงานของคณะกรรมกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และสนับสนุนอุดมการณ์การทำงานของแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นต่อๆ มา

แม้อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมินจะถึงแก่อสัญกรรมไปแล้ว แต่ผลงานและความคิดของท่าน ยังเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้คนรุ่นหลังได้สานต่อ  โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุในแถลงการณ์ว่า ขอให้สานต่ออุดมการณ์ รากฐานที่อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ได้สร้างไว้ เรียนรู้ทฤษฎี 3 ตัวแทนแทน เรียนรู้จิตวิญญาณของท่าน เพื่อร่วมกันสร้างประเทศสังคมนิยมในแบบจีนยุคใหม่ตามอุดมการณ์ของอดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน ต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ขอบคุณภาพ : CGTN