พวกเราใกล้ถึงโอกาสนี้แล้ว!

0
2

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนได้สัมภาษณ์นายเหลียง ว่านเหนียน หัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญกิจการงานรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ของคณะกรรมการสุขอนามัยแห่งชาติจีน โดยอธิบายปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายป้องกันโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น

นายเหลียง ว่านเหนียน กล่าวว่า ภายหลังการต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นเวลาสามปี การป้องกันและควบคุมโควิด-19 สร้างผลงานเชิงยุทธศาสตร์อันใหญ่หลวง ซึ่งสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจ

นายเหลียว ว่านเหนียน กล่าวว่า ปัจจุบัน มาตรการ 10 ข้อใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วนั้นก็ถือเป็นการก้าวอีกขั้น พวกเรากำลังค้นหาโอกาสหนึ่ง เมื่อได้โอกาสแล้วพวกเราก็ก้าวไปอีกระดับ นี่ก็คือประสบการณ์ของการปรับปรุงนโยบายและมาตการของประเทศเรา ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสอดคล้องกับสภาพความจริงของจีนและได้ผลด้วย

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)