แนวคิดประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์ได้ชี้ทางการคืบหน้าแก่ทั่วโลก

0
1

เนื่องในโอกาสที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเสนอแนวคิดประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์ครบรอบ 10 ปี วันที่ 26 กันยายนนี้ จีนได้ประกาศสมุดปกขาว ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์ : ข้อริเริ่มกับปฏิบัติการของจีน โดยชี้ให้เห็นว่า แนวคิดดังกล่าวได้ตอบคำถามว่า มนุษยชาติจะก้าวเดินไปในทิศทางใด ได้ชี้ทางการคืบหน้าแก่ทั่วโลก ได้เสนอแผนการของจีนเพื่อให้ประชาชนนานาประเทศรวมความสามัคคีกันในการปกป้องบ้านเกิดและบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

นายสี จิ้นผิง เคยกล่าวถึง ประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์จะเชื่อมชะตากรรมของทุกชนเผ่า ทุกประเทศชาติ และทุกคนให้ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ควรร่วมทุกข์ร่วมสุข ใช้ความพยายามเพื่อพัฒนาโลกให้เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความกลมกลืน ผลักดันการสร้างสรรค์โลกให้มีสันติภาพที่ยั่งยืน มีความมั่นคง มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เปิดกว้าง สะอาดงดงามปรารถนาให้ประชาชนประเทศต่าง ผาสุกแท้จริง  

จีนเป็นฝ่ายริเริ่มแนวคิดประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์ และเป็นผู้ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบสมุดปกขาวฉบับนี้ได้แนะนำข้อริเริ่มและปฏิบัติการของจีนเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์ใน 4 ด้าน รวมถึง การสร้างสรรค์ตามแผน หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในคุณภาพสูง ปฏิบัติตาม ข้อริเริ่มทั่วโลก 3 ประการ ปฏิบัติการร่วมของที่ประเทศต่างๆที่นับวันมีมากยิ่งขึ้น การสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศ

แนวคิดประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์ได้ทำลายกฎของกลุ่มการเมืองส่วนน้อย ได้เหนือกว่าแนวคิดการวางตัวเป็นใหญ่ของประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่ง การสร้างประชาคมร่วมชะตาของมนุษย์เป็นความปรารถนาอันดีงามผ่านประวัติศาสตร์ ความพยายามของผู้คนชั่วลูกชั่วหลาน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)