เข้าพบ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0
1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.  สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นำโดย ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่  เข้าพบ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   เพื่อแนะนำตัวพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ    ณ ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นั้น เกิดจากความร่วมมือกันของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งจากไทยและจีน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม หรือคณะบุคคล อันที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพผู้สื่อข่าวในประเทศไทย และในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยคณะของสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ที่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย

1.ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
2.นายชิบ จิตนิยม จาก รายการจับจ้องมองจีน เนชั่นทีวี x CMG เลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายไทย
3.นาย Sun Guangyong จาก นสพ. People’s Daily เลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายจีน
4.นาง Yang Wanli จาก China Daily
5.นาย Li Yingmin จาก China News Services
6.นางสาว Zhao Jingnan จาก China News Services
7.นางสาวสายชล เกียรติกังวาฬไกล จาก อสมท
8.นายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช จาก จีนไทยนิวส์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9.นายนรัชต์ชัย ธนะสุธีรัชต์ จาก เดอะ ลีดเดอร์ เอเชีย
10.นายชาญวิทยา ชัยกูล จาก อปท.นิวส์
11. นายจีระวัฒน์ สุขานนท์ จาก เดลินิวส์