ชาวมองโกเลียใน เริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว!

0
350
ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว!

ชมภาพการแข่งขี่อูฐท่ามกลางทุ่งหญ้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางเหนือของจีน ระหว่างเทศกาลนาดัม (Nadam fair) ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นเทศกาลเก่าแก่ประจำปีของมองโกเลียใน

ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว! ชาวมองโกเลียในเริ่มเทศกาลแข่งขี่อูฐแล้ว!