เผิง ลี่หยวนพบคณะประสานเสียงภาษาจีนโป๋เล่อเยอรมนี

0
1

วันที่ 28 มี.ค. 67 นางเผิง ลี่หยวน ภริยาของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบปะกับผู้แทนครูและนักเรียนของคณะร้องประสานเสียงภาษาจีนโป๋เล่อเยอรมนีที่มาเยือนโรงเรียนที่ 35 ปักกิ่ง

เผิง ลี่หยวน ต้อนรับการมาเยือนอีกครั้งของคณะครูและนักเรียนด้วยความยินดี และชื่นชมที่ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คณะประสานเสียงได้ยืนหยัดสืบสานมิตรภาพสองประเทศผ่านเสียงเพลง หวังว่านักเรียนทั้งหลายสามารถเปิดโลกใหม่ภาษาจีนด้วยดนตรี ที่เป็นดั่งกุญแจทอง และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรมจีนท่ามกลางทำนองอันไพเราะ และปฏิบัติตนเป็นทูตผูกไมตรีจิตมิตรภาพรุ่นใหม่ระหว่างจีนและเยอรมนี
คณะประสานเสียงภาษาจีนโป๋เล่อเยอรมนี เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและจัดกิจกรรมให้เด็กและวัยรุ่นชาวเยอรมัน “เรียนภาษาจีนด้วยการร้องเพลง” โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนในหมู่ประชาชนระหว่างจีนและเยอรมนี ทุ่มเทกำลังในการเสริมสร้างไมตรีจิตมิตรภาพทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศอย่างแข็งขัน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)