จีนตั้งเป้าปี 2030 จะให้บริการเทคโนโลยี 6G ใช้ในเชิงพาณิชย์

0
1

จีนยังคงเดินหน้าแผนพัฒนาเทคโนโลยี 6 จี โดยตั้งเป้าว่า ปีค.ศ. 2030 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า จีนจะให้บริการเทคโนโลยี 6 จีในเชิงพาณิชย์

ในเวที 6G Innovation Development Forum ซึ่งการประชุมย่อยในงาน Zhongguancun Forum ปี 2024  มีเชี่ยวชาญและคนในวงการเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ของจีน

Huang Yuhong รองประธานบริหารของ Zhongguancun Pan Connected Mobile Communication Technology Innovation and Application Research Institute กล่าวในเวทีนี้ว่า เทคโนโลยี 6G มีความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นหลาย 10 เท่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี 5G นอกจากนี้ ยังมีความเสถียรมากกว่า ความปลอดภัยมากขึ้น และพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยี 6G จึงไม่ได้หมายถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสื่อสารขั้นสูง การตรวจจับ และการประมวลผล การใช้งานเทคโนโลยี AI การขับขี่อัตโนมัติ AI of Things (AIoT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ขณะที่การประชุม Global 6G จัดขึ้นที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนในวงการเทคโนโลยีจากทั่วโลกถึงการพัฒนา 6G เพื่อการสื่อสารในยุคหน้า

โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จีนมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยี 6G จากที่มีการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ มีการวิจัยและพัฒนาอยางต่อเนื่อง และมีห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ที่สมบูรณ์ ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยี 6G เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์จึงไม่ไกลเกินจริง

Bi Qi หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ China Telecom Research Institute กล่าวว่า เทคโนโลยี 6G จะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาในวงการต่างๆ เช่น การพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ AI เทคโนโลยีควอนตัมคอม พิวติ้ง การขับขี่อัตโนมัติ เทคโนโลยีโลกเสมือน เป็นต้น

จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จีนได้สร้างสถานีฐาน 5G 3.65 ล้านแห่งทั่วประเทศ และก่อนปี 2025 การพัฒนาเทคโนโลยี 6G ของจีนจะอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญ และจะมีการดําเนินการทดสอบเทคโนโลยี 6G ภายในปี 2029 ก่อนจะมีการใช้งานในเชิงพาณิขย์ในปี 2030 โดยล่าสุดทางการปักกิ่งมีแผนสร้างศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่พัฒนาเทคโนโลยี 6G โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการเทคโนโลยี 5G และ 6 G กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเครือข่ายดาวเทียม รถยนต์ที่เชื่อมต่ออัจฉริยะ และหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 6G ต่อไป

เทคโนโลยี 6G จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจีนในยุคดิจิทัลอย่างมาก

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย