จีนประกาศแผนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชา

0
199

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (11 พ.ย.) กระทรวงเกษตร (MOA) แห่งประเทศจีนได้ประกาศเตรียมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

โดยจีนมีเป้าหมายจะขยายพื้นที่ปลูกชาจากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 41.87 ล้านหมู่ ให้กลายเป็นราว 42 ล้านหมู่ (2.8 ล้านเฮกตาร์) ภายในปี 2020 ทั้งยังวางแผนเพิ่มผลผลิตและการส่งออกชาให้เป็นสองเท่าของปี 2015 อีกทั้งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชาอีกด้วย

ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตชาที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 2.25 ล้านตันในปีที่แล้ว Zeng Yande หัวหน้าฝ่ายจัดการการผลิตพืชของกระทรวงเกษตรจีน กล่าว

การดื่มชาในประเทศจีนเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา ชาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวจีน

ชาวจีน 1 คนจะบริโภคชาประมาณ 1.3 กิโลกรัมทุกปี นาย Zeng กล่าวพร้อมคาดการณ์ว่าสถิตินี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1.7 กิโลกรัมในปี 2020

ชายังเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ แต่นาย Zeng ก็ได้กล่าวเรียกร้องให้มีการผลิตชาที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีราคาที่ถูกลง เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและเพื่อสร้างกระแสการกีดกันทางการค้า (Trade Protectionism)