นายโฆสิต สุวินิจจิต อุปสมบท 13 เมษายน 2560

0
1058

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโฆสิต สุวินิจจิตจะอุปสมบทในโครงการ “อุปสมบทหมู่ 90 รูป 90 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และบุพการี เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาขลิบเส้นผมให้ในโอกาสที่ทูลลาอุปสมบท ณ พระตำหนักวัดราชบพิธ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

กำหนดการอุปสมบท นายโฆสิต สุวินิจจิต 13 เมษายน 2560

11:00 น เริ่มงาน ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โดยมีซุ้มอาหารให้บริการ
13:00 น พิธีโกนผม โดยญาติ และพี่เพื่อนน้อง
15:00 น สวมชุดนาค และถ่ายรูปกับญาติมิตร
16:00 น เวียนรอบพระอุโบสถ
16:30 น
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานฝ่ายสงฆ์
– ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี ประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร9 เตรียมถวายความเคารพฯ (คำนับ 1 ครั้ง)
– ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดี
– วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ
– เจ้าประคุณสมเด็จฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่ผู้ร่วมพิธี
18:00 น เข้าพระอุโบสถ ประกอบพิธีบรรพชา