“Khanderi” เรือดำน้ำใหม่ของอินเดีย ที่ฝรั่งเศสออกแบบ

0
320

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (12 ม.ค. 2017) อินเดียได้เปิดตัว Khanderi เรือดำน้ำรบชั้นสกอร์ปิเน่ (Scorpene) พลังดีเซล-ไฟฟ้า ที่ท่าเรือ Mazagon ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

กองทัพเรืออินเดียกล่าวว่า เรือดำน้ำลำนี้ตั้งชื่อตามป้อมบนเกาะของจักรวรรดิมราฐา (Maratha) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอินเดียในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยเรือลำนี้จะถูกนำไปทดลองใช้งานในทะเลจนถึงเดือนธันวาคม ปี 2017 ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานจริงในกองทัพเรือของอินเดียในชื่อ “INS Khanderi”

เรือดำน้ำ Khanderi ลำนี้มีคุณสมบัติในการล่องหนที่เหนือชั้นและความสามารถในยิงขีปนาวุธและตอร์ปิโดต่อต้านเรือ ทั้งจากผิวดินหรือใต้น้ำ สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศ รวมถึงพื้นที่เขตร้อน