​สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ

0
242

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2: Competitive Workforce) รุกโรดโชว์เปิดบ้านสถานศึกษาในโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” ต่อเนื่องกับตัวแทนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง ที่จับคู่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ศักยภาพเสริมความเข้มข้นการเรียนสายอาชีวศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนสถานประกอบการเป็นโรงเรียน ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง เสริมความมั่นใจให้ว่าที่เมล็ดพันธุ์ใหม่อาชีวะเต็มสูบ

โดยภายในงานมีการนำเสนอศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการผ่านนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ Excellent Model School ที่นำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ รวมทั้งความร่วมมือของแต่ละวิทยาลัย กับสถานประกอบการ นิทรรศการ School จัดแสดงผลงานและข้อมูลการสมัครเรียนของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง และ นิทรรศการสถานประกอบการ ที่เข้าไปร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศกับสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทักษะความสามารถในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ของนักศึกษา การเสวนาในประเด็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนระบบทวิภาคี และการแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก 

กิจกรรมโรดโชว์เปิดบ้าน สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ หรือ “Excellent Model School” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายวิชาชีพร่วมกันของภาครัฐ และเอกชน ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันของวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งร่วมมือกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทฯ เริ่มต้นจากการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้ปกครอง การวางแผนพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างครูอาจารย์ให้ทันต่อเทคโนโลยี รวมทั้งมีการสร้างระบบเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา ทั้งการต่อยอดความรู้จากภาคทฤษฎี และความรู้ใหม่ในด้านเครื่องยนต์ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพในระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ ที่โรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทฯ มากกว่า 200 คน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้เริ่มโครงการนำร่องการขยายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสู่บริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ (Dealer) ตามโรดแมปของคณะทำงาน Excellent Model School โดยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาเป็น 1 ในวิทยาลัยนำร่องที่จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนั้น ในอนาคตยังมีเป้าหมายในการขยายการเรียนการสอนเพิ่มเติมในสาขาธุรกิจบริการยานยนต์ และสาขาซ่อมตัวถังและสี เพื่อให้รองรับความต้องการของภาคธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

อนึ่ง โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 28 สาขาวิชาที่เปิดสอน และมี 14 องค์กรเอกชนชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.ช.การช่าง, บจก.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี, บมจ.ซีพี ออลล์, บจก.น้ำตาลมิตรผล, บมจ.เบทาโกร, เอสซีจี, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.ฤทธา, บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น, บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

สำหรับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ มีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ 16 บริษัท ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีการทำงานแบบคู่ขนาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1) การจัดเรียงความต้องการของภาคเอกชน 

2) การพัฒนาบุคลากรรองรับ 

3) การขับเคลื่อนระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วย 3เรื่องเร่งด่วน คือ  การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยการดำเนินงานของ บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล การพัฒนาข้อมูลกำลังคน โดยการดำเนินงานของ บมจ.ไออาร์พีซี และการสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ โดยการดำเนินงานของ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

4) แผนระยะกลางและระยะยาว ด้วยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยการดำเนินงานของ บจก.น้ำตาลมิตรผล