​ทำได้ถ้าเอาจริง! หูโจวเนรมิตรคูระบายน้ำเสีย ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

0
371

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กำลังพายเรือเพื่อเก็บเศษใบไม้ในคลองเล็กๆ ในชุมมชนที่มีความยาว 3.234 กิโลเมตร บริเวณถนนหวนจู่ เขตอู๋ซิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเขตชุมชนที่นี่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 3,500 คน

ก่อนหน้านี้ คลองแห่งนี้เคยเป็นคลองสำหรับระบายน้ำเสียที่สกปรก แต่เนื่องจากปี 2013 รัฐบาลมีมาตรการกำจัดน้ำเสีย ทำให้หน่วยงานรัฐในท้องถิ่นทุกระดับหันมาสนใจแก้ไขปัญหาน้ำเสียตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน หลังจากมีการขุดลอกครั้งใหญ่อยู่ถึง 3 ครั้ง บวกกับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดในทุกๆ วัน ในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนคลองระบายน้ำเสียให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามสะอาดตาได้

ทั้งนี้ จนถึงปลายปี 2016 มีคลองในเขตถนนหวนจู่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วกว่า 25 กิโลเมตรหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่คลองทั้งหมด