​พก.มอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสทเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0
219

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีมอบรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ ภายใต้ “โครงการจัดหารถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ทั้งนี้ พก. ได้จัดหารถเข็นฯ และคัดเลือกคนพิการที่มีความจำเป็นและมีความเหมาะสม ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีความยากลำบากในดำรงชีวิตและมีฐานะยากจนทั่วประเทศ จำนวน 89 คน ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และคณะทำงานพิจารณาจัดหารถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการฯ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก.

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดแสดงนิทรรศการรถเข็นไฟฟ้า พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานจริงโดยคนพิการ และการแสดงจากศิลปิน S2S : From Street to Stars โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนจังหวัด ผู้แทนองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 300 คน