​ป้อมปราการโบราณทางเข้าอ่าวเปอร์เซีย

0
255

ป้อมพระเยซู ตั้งอยู่ที่ประเทศเคนย่า เมืองมอมบาซา (Mombasa) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1593 – 1596 โดยชาวโปรตุเกส มีความยาว 100 เมตร กว้าง 80 เมตร สร้างขึ้นบนโขดปะการังขนาดใหญ่ ถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบกว่า 2.36 เฮกตาร์ และยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ยังคงสมบูรณ์มากที่สุดชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว