​เคยเห็นไหม? ชุมชนหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่สุดในกุ้ยโจว

0
473

ชมภาพของหมู่บ้านม้งซีเจียงหลายสิบแห่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วเนินเขาในอำเภอเหลยซาน เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนานชนชาติม้งและต้ง มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชน ซึ่งดินแดนแห่งนี้ถือเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาวม้ง หรือชาวเหมียวที่ใหญ่ที่สุดทั้งในระดับประเทศจีนและทั่วโลก