​ถนนขจัดความยากจน! ที่เกิดจากความร่วมใจของชาวบ้าน

0
121

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2017 ของถนนตามแนวหน้าผาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในหมู่บ้านกัวเลี่ยง เมืองฮุยเสี้ยน มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน ถนนเส้นนี้มีความยาวถึง 1,250 เมตร และใช้เวลาในการสร้างถึง 5 ปี ระหว่างปี 1972-1977 สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ภายหลังจากที่สร้างเสร็จก็คือ ถนนสายนี้ได้ทำให้เศรษฐกิจและการค้าขายของผู้คนดีขึ้นมาก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนไม่น้อย จนความยากจนของคนในหมู่บ้านได้อันตรธานหายไป