100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

0
598
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี
            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน 100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย และงานสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 49 ปี โดยในช่วงเช้า ทายาทและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา และพิธีสงฆ์

          
  จากนั้นเป็นพิธีวางพาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ทายาทปรีดี – พูนศุข พนมยงค์ สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร สโมสรอาจารย์และพนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

     
ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาหัวข้อ “100 ปี ชาตกาล 2 ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับประวัติศาสตร์ไทย” โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวรายงาน ต่อด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงานเสวนา จากนั้น ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ที่มาเสวนาในหัวข้อดังกล่าว โดยภายในงานเสวนามีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 240 คน ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์