นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง “ตลาดออนไลน์จีน ทางลัด SMEsไทย”

0
154

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนาเรื่อง “ตลาดออนไลน์จีน ทางลัด SMEsไทย”  ร่วมกับ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุทธศาสตร์ไทย-จีน  ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างธุรกิจ ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs  โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 จัดที่ โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯโดยมีเจ้าภาพจัดงานคือ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.

>> Facebook LIVE >> 22 มิถุนายน 2561

>> Facebook LIVE >> (ช่วงที่3) วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 การอบรมสัมมนาเรื่อง “ตลาดออนไลน์จีน ทางลัด SMEsไทย” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ถ่ายทอดสัญญาณสด จาก โรงแรม ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. #SMEStrong #SMERegular #SMEONE #SMEวันนี้ดีเร็ว #Strongersme60 #tusmestrong61เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1gRAG0k4gs2FZmtEhDwrqOVuyUpsDqVA3

โพสต์โดย Osmep สสว. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018

ทิ้งคำตอบไว้