มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งทีมร่วมแข่งขัน ASEAN Business plan competition

0
198

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งทีมร่วมแข่งขัน ASEAN Business plan competition ระดับนานาชาติผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยการแข่งขันนี้ด้วยเกิดขึ้นจากทุนสนับสนุน รัฐบาลออสเตรเลีย สำนักงานการต่างประเทศและการค้า (Australia Government, Department of Foreign Affairs and Trade) และ Australia-ASEAN Council (AAC) โดยเป็นการร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ University of New England (ประทศออสเตรเลีย) Universiti Teknologi MARA (ประเทศมาเลเซีย) และ มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันในระดับนานาชาตินี้มีผู้เข้าแข่งขันด้วยกันทั้งหมดจาก 3 ประเทศ จำนวน 6 ทีม ได้แก่ ผู้แข่งขันจากประเทศออสเตรเลียจำนวน 2 ทีม ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 ทีม และจากประเทศไทย จำนวน 2 ทีม ทั้งนี้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีผลการแข่งขันดังนี้ คือ

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม GoGood จากประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย การอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนธุรกิจ (มูลค่า 2,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย) และ เงินสด จำนวน 2,000 เหรียญ ดอลล่าร์ออสเตรเลีย เพื่อเดินทางไปยังประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันและอบรมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้าหรือบริการ โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันเป็น Host University ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม eEnterprises จากประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย การอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนธุรกิจ (มูลค่า 2,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย)

รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม Pocketeach จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยโดยมีตัวแทนคือมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมเป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นในระดับประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมถึง 232 คนอีกทั้งยังเป็นการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการแข่งขันโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศผู้จัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การนำเสนอแผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการขายไอเดีย และ นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึง การนำแผนเหล่านี้ สู่การหาแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อนำมาลงทุนสร้างธุรกิจได้จริง การทำแผนธุรกิจในปัจจุบันนี้ ถ้าเด็กไทยสามารถทำแผนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง นำเสนอแผนนั้นด้วยภาษาอังกฤษ จะยิ่งเปิดโอกาสสู่โลกธุรกิจที่กว้างขึ้น ดังนั้น เราควรผลักดันให้เด็กๆไทยได้ก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติให้มากขึ้น