มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งทีมร่วมแข่งขัน ASEAN Business plan competition

0
113

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นตัวแทนประเทศไทย ส่งทีมร่วมแข่งขัน ASEAN Business plan competition ระดับนานาชาติผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยการแข่งขันนี้ด้วยเกิดขึ้นจากทุนสนับสนุน รัฐบาลออสเตรเลีย สำนักงานการต่างประเทศและการค้า (Australia Government, Department of Foreign Affairs and Trade) และ Australia-ASEAN Council (AAC) โดยเป็นการร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ University of New England (ประทศออสเตรเลีย) Universiti Teknologi MARA (ประเทศมาเลเซีย) และ มหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันในระดับนานาชาตินี้มีผู้เข้าแข่งขันด้วยกันทั้งหมดจาก 3 ประเทศ จำนวน 6 ทีม ได้แก่ ผู้แข่งขันจากประเทศออสเตรเลียจำนวน 2 ทีม ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 ทีม และจากประเทศไทย จำนวน 2 ทีม ทั้งนี้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีผลการแข่งขันดังนี้ คือ

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม GoGood จากประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย การอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนธุรกิจ (มูลค่า 2,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย) และ เงินสด จำนวน 2,000 เหรียญ ดอลล่าร์ออสเตรเลีย เพื่อเดินทางไปยังประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันและอบรมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้าหรือบริการ โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันเป็น Host University ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม eEnterprises จากประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย การอบรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนธุรกิจ (มูลค่า 2,000 เหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย)

รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม Pocketeach จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยโดยมีตัวแทนคือมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมเป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นในระดับประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมถึง 232 คนอีกทั้งยังเป็นการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการแข่งขันโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศผู้จัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การนำเสนอแผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการขายไอเดีย และ นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึง การนำแผนเหล่านี้ สู่การหาแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อนำมาลงทุนสร้างธุรกิจได้จริง การทำแผนธุรกิจในปัจจุบันนี้ ถ้าเด็กไทยสามารถทำแผนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง นำเสนอแผนนั้นด้วยภาษาอังกฤษ จะยิ่งเปิดโอกาสสู่โลกธุรกิจที่กว้างขึ้น ดังนั้น เราควรผลักดันให้เด็กๆไทยได้ก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติให้มากขึ้น

On the 3d of July, the last step in the ASEAN Virtual Business Plan Competition happened. The enthusiastic business ideas of Thai, Malaysian and Australian Universities students presented in their start-up projects. The competition had been evaluated by

On the 3d of July, the last step in the ASEAN Virtual Business Plan Competition happened. The enthusiastic business ideas of Thai, Malaysian and Australian Universities students presented in their start-up projects. The competition had been evaluated by respected committee engaged by Australian-ASEAN Council of the Department of Foreign Affairs and Trade. Thailand was represented by two teams: the HoCo team (International College of Rajamangala University of Technology Krungthep) and the PocketTeach (Rangsit University).The participants introduced inspirational and creative view on the virtual future, considered in your smartphone. It was clear, that young people were focused on the daily problems. For example, the HoCo is a food delivery app, which supposed to help people on both sides: a seller and a consumer. Aiming first of all on Asian market where the street food culture highly developed, it will provide work to an unemployed population. On the other hand, consumers will have an opportunity to have a large variety of traditional homemade food.The proud of the Rangsit University, the Pocketteach team won the encouragement prize in this competition. The mobile application they made is a progressive view on future education. The idea is that a tutor provides live stream lessons, while students are participating in the chat. Starting with mostly business programmes, the team plans to develop it into the wide range of classes.This ASEAN Virtual Business Plan Competition was a series of four events: two training days, the national competition and the international level, conducted virtually. Thai competition received around 230 registrations, where only 10 teams were invited to compete on the national level.

โพสต์โดย RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL PROGRAMS เมื่อ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2018

ทิ้งคำตอบไว้