สัมมนา ถอดรหัสการแก้ปัญหาความยากจนของจีน

0
61
สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดสัมมนาส่งท้ายปี 63
ถอดรหัสการแก้ปัญหาความยากจนของจีน
นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กำหนดเป้าหมายให้ ปี 2020 เป็นปีที่จีนจะแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศให้หมดสิ้น และก้าวสู่สังคมพอกินพอใช้ ซึ่งล่าสุดจีนได้ยืนยันถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ภายในปีนี้แล้ว ทางสมาคมฯจึงเห็นว่า เป็นประเด็นสำคัญในการที่ประเทศไทยควรที่จะต้องเรียนรู้จากความสำเร็จดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จการแก้ปัญหาความยากจนของจีน” ขึ้น ในวันที่ 18   เดือนธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. – 17.00 น. ณ ห้อง salon A โรงแรมโรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความจำเป็นในการแก้ปัญหาความยากจนของไทย” และนายหยาง ซิน อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำเร็จและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศจีน”
จากนั้นจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสการแก้ปัญหาความยากจนในจีน ก้าวที่ไทยต้องเดิน” โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤชฐา โภคาสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรฯ นายหลี่ เฟิง  ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ นิด้า เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
นายภูวนารถ กล่าวว่า นอกจากนี้ สมาคมฯยังได้ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน จัดงานเปิดตัวหนังสือ “คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับขจัดความยากจนอย่างตรงจุด” (ภาษาไทย-จีน) โดยที่จะมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ประธานศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน เป็นผู้กล่าวแนะนำหนังสือดังกล่าวด้วย
งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์แพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ผู้ที่สนใจเข้าฟังการสัมมนาสามารถแจ้งสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0843238269 และ LINE : 081-9156262 รวมทั้งทาง Facebook : สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน ตามแนวทาง Social Distancing
ทั้งนี้ทางสมาคมฯจะมีการจับรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาที่โชคดี รับหนังสือคำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับขจัดความยากจนอย่างตรงจุด รวม 10 รางวัล และเสื้อแจ็กเกต จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อีก 2 รางวัล อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว เย เปย เซียง คนละ 3 กระป๋องด้วย