‘เฉวียนโจว’ มุ่งปั้นตนสู่ต้นแบบพิทักษ์-ใช้ประโยชน์มรดกวัฒนธรรม

0
119
(แฟ้มภาพซินหัว : วัดไคหยวนในเมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน)
(แฟ้มภาพซินหัว : วัดไคหยวนในเมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน)

ปักกิ่ง, 29 ก.ค. (ซินหัว) — เฉวียนโจว เมืองชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน มุ่งมั่นปั้นตนเป็นต้นแบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลก หลังจากยูเนสโก (UNESCO) บรรจุ “เฉวียนโจว : ศูนย์การค้าโลกยุคซ่ง-หยวนของจีน” เข้าบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมครบหนึ่งปีแล้ว

มรดกโลกทางวัฒนธรรมรายการข้างต้นประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้าง ศาสนสถาน และรูปปั้น จำนวน 22 รายการ ซึ่งอยู่ในเฉวียนโจวที่เคยเป็นหนึ่งในท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ โดยเฉพาะยุคราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวนของจีน

เฉวียนโจวได้ออกมาตรการคุ้มครองและจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นปีก่อน และบังคับใช้ข้อบังคับคุ้มครองเมืองในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในปีนี้ ซึ่งให้การสนับสนุนทางกฎหมายแก่การคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกโลกในระยะยาว

นอกจากนั้นเฉวียนโจวยังสร้างแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ และจัดตั้งฐานการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมตามกฎหมาย รวมถึงสร้างอุทยานโบราณคดีระดับมณฑล และร่างแผนการวิจัยทางโบราณคดีด้านมรดกโลกทางวัฒนธรรมเฉวียนโจว ปี 2021-2035

ขณะเดียวกันเฉวียนโจวได้สร้างหอนิทรรศการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเรื่องราวของมรดกอันล้ำค่าและประวัติศาสตร์เมืองเฉวียนโจว รวมถึงใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและโซเชียลมีเดียอื่นๆ นำเสนอเฉวียนโจวในมิติการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และอื่นๆ

(เรียบเรียงโดย Gu Shanshan, Xinhua Silk Road — https://en.imsilkroad.com/p/329221.html)