อำเภอชนบทจีนมุ่งพัฒนารักษ์โลก พลิกขยะการเกษตรเป็นปุ๋ย-พลังงาน

0
14
(เขตศุลกากรระดับอำเภอสำหรับเนื้อสัตว์ขาเข้าแห่งแรกของจีนในอำเภอหยางซิน มณฑลซานตงทางจีนตะวันออก)

ปักกิ่ง, 23 ธ.ค. (ซินหัว) — อำเภอหยางซิน มณฑลซานตงทางจีนตะวันออก ซึ่งมีอุตสาหกรรมวัวเนื้อเป็นฐานราก ได้ดำเนินการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำอย่างรอบด้านและครบกระบวนการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในวิถีทางอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีมานี้

รายงานระบุว่ามีการบูรณาการและจัดการนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ระดับมณฑลและระดับชาติ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมวัวเนื้อในอำเภอหยางซิน จำนวน 29 แห่ง และสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัวเนื้อครบวงจร ผ่านเทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า

อำเภอหยางซินได้ดำเนินโครงการทดแทนการปลูกธัญพืชด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ติดต่อกัน 6 ปี ทำให้เกิดฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีความครอบคลุมเต็มรูปแบบขั้นพื้นฐาน ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บข้าวโพดหมักรวม 626,900 ตัน ซึ่งมาจากผู้เพาะปลูกมากกว่า 5,000 ครัวเรือน

ข้าวโพดหมักที่ปลูกทดแทนธัญพืชเหล่านั้นสามารถกลายเป็นอาหารเลี้ยงวัวและแกะ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และการทำลายดินจากการเผาฟาง ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายของภาคธุรกิจเพาะปลูกและเลี้ยงปศุสัตว์

(โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนในชนบทอย่างครอบคลุม)

นอกจากนั้นอำเภอหยางซินได้ก่อสร้างถังเก็บปุ๋ยทำจากมูลปศุสัตว์และสัตว์ปีกส่วนกลาง ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 11 ถัง ใน 10 ตำบลท้องถิ่น และสร้างถนนหลายสายเพื่อรับรองการจัดเก็บ ขนส่ง และใช้งานปุ๋ยทำจากมูลปศุสัตว์และสัตว์ปีกเหล่านั้นด้วย

อำเภอหยางซินยังร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท ไชน่า เจเนรัล นิวเคลียร์ พาวเวอร์ คอร์เปอเรชัน (CGNPC) และร่วมกันลงทุน 500 ล้านหยวน (ราว 2.48 พันล้านบาท) เพื่อสร้างโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนในชนบทอย่างครอบคลุม ซึ่งเปลี่ยนของเสียทางการเกษตรเป็นก๊าซชีวภาพ

ขณะเดียวกันอำเภอหยางซินส่งเสริมการทำความร้อนด้วยพลังงานสะอาดอย่างแข็งขัน และดำเนินการปรับปรุงการทำความร้อนด้วยพลังงานชีวมวลในครัวเรือนท้องถิ่นมากกว่า 1 แสนครัวเรือน ทำให้ครัวเรือนชนบทมากกว่าร้อยละ 95 มีระบบทำความร้อนด้วยพลังงานสะอาด

อนึ่ง อำเภอหยางซินได้ลงทุน 357 ล้านหยวน (ราว 1.77 พันล้านบาท) เพื่อก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานจากการเผาขยะของเสีย ซึ่งมีการบำบัดขยะของเสียภายในบ้าน 500 ตันต่อวัน โดยขยะของเสียแต่ละตันสามารถผลิตพลังงานได้ราว 300 องศา

(เรียบเรียงโดย Gao Jingyan และ Bao Nuomin — Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/331870.html)