“ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นของผม”–เส้นทางสี จิ้นผิง(83)

0
1
วันที่ 24 มีนาคมปี 2021 นายสี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน (ภาพจากสำนักข่าวซินหัว)

ในโลกนี้หากปราศจากความมุ่งมั่นก็ไม่มีสำเร็จใดๆ เป้าหมายหลักของโครงการ “3820” คือ การยกระดับเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยใช้เวลา 3 ปีซึ่งก็คือ ถึงปี 1995 ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองฝูโจวจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าจากปี 1990 บรรลุเป้าหมาย “เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่า” เป็นครั้งที่สามและบรรลุระดับ“ความพอกินพอใช้”ก่อนกำหนด และจะพยายามใช้เวลา 8 ปีซึ่งก็คือ ถึงปี 2000 ดัชนีสำคัญต่างๆ เช่น ระดับเฉลี่ยต่อหัวในด้านต่างๆของทั้งเขตเมืองและชนบทจะถึงระดับการพัฒนาของที่เมืองก้าวหน้าภายในประเทศ และถึงปี 2010 โดยใช้เวลาประมาณ 20 ปี จะไปถึง หรือ ใกล้เคียงกับระดับการพัฒนาโดยเฉลี่ยของประเทศ หรือ ภูมิภาคที่พัฒนาระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังมีหนึ่งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อันได้แก่การสร้างฝูโจวให้กลายเป็นเมืองนานาชาติที่ทันสมัย ​​รวมถึงหนึ่งแผนยุทธศาสตร์อันได้แก่การบุกเบิกและสร้าง “วงกลมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำปากแม่น้ำหมิ่นเจียง”

โครงการ “3820” เสนอว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ  20 ปีของฝูโจวนั้น จำเป็นต้องเร่งฝีก้าวและมุ่งส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ และมุ่งให้ปรับพัฒนาดีขึ้นค่อนข้างมากในช่วยปลาย “แผนห้าปีฉบับที่แปด” ถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 หรือ ต้นศตวรรษที่ 21 บรรลุการเปลี่ยนแปลงจากประเภทที่มีข้อจำกัดเป็นประเภทที่ตอบสนองความต้องการได้

ข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียงและหันหน้าสู่ทะเล การเปลี่ยนสิ่งกีดขวางการจราจรตามธรรมชาติในอดีตให้เป็นทางสัญจรกลายเป็นก้าวแรกของฝูโจวในการขยายกรอบเขตเมือง

ปลายปี 1993 สะพานอ๋อเฟิงสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้สัญจรได้ เดือนพฤศจิกายนปี 1994 มีการดัดแปลงและขยายสะพานหมิ่นเจียง เดือนกันยายนปี 1996 สะพานเจี่ยฟ่างที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสร็จ ปี 1999 สะพานซานเซี่ยนโจวและสะพานอูหลงเจียงสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ เดือนตุลาคมปี 2000 สะพานจินซานสร้างเสร็จสมบูรณ์ ปี 2002 สะพานชิงโจวและสะพานจินซ่างผ่านการตรวจรับ เดือนธันวาคมปี 2003 สะพานโย๋วซีโจวก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ ………มีการสร้างสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียงหลายแห่งด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง

สะพานใหม่นำไปสู่การสร้างเมืองใหม่ สะพานข้ามแม่น้ำหมิ่นเจียงจากเหนือลงใต้ ส่งผลให้ระยะทางและเวลาที่ใช้สั้นลง และผลักดันการขยายตัวของฝูโจว “ไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ เลียบแม่น้ำและสู่ทะเล”

3 8 และ 20 ตัวเลขแต่ละตัวก็คือการก้าวทีละขั้น และฝูโจวได้ก้าวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2010 ซึ่งเป็นปีที่ 20 ของโครงการ “3820”  นายจ้าว หรูฉี กล่าวว่า “เมื่อเราเปรียบเทียบข้อมูล เราพบว่าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในปีนั้นได้บรรลุผลสำเร็จตามกำหนด และโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับการพัฒนาที่แท้จริงด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดโครงการ ‘3820’ นั้นเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และเป็นวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล ”

นายสี จิ้นผิงเห็นว่า ในฐานะผู้นำไม่เพียงต้องตั้งหลักอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น หากยังต้องมุ่งไปที่อนาคตในระยะยาว เต็มใจที่จะทำงานปูพื้นฐาน และเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับภารกิจในอนาคต ต้องปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานทางการเมือง ต้องใจกว้างแบบ “ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นของผม” และ “อย่าอยากได้ความสำเร็จชั่วคราว หรือ ชื่อเสียงชั่วคราว”

วันที่ 3 กันยายนปี 2017 นายสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มธุรกิจของกลุ่มบริกส์ (BRICS) ว่า “ด้วยสายลมและฝนแห่งฤดูใบไม้ผลิซึ่งเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของสรรพสิ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี เซี่ยเหมินในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการคุณภาพสูง เศรษฐกิจใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การค้าและการลงทุนเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน การขนส่งทางทะเล ทางบก และทางอากาศครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป เซี่ยเหมินในปัจจุบันยังเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศที่สวยงามที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน”

วันที่ 24 มีนาคมปี 2021 นายสี จิ้นผิง กล่าวขณะตรวจเยี่ยมเมืองฝูโจวว่า “ฝูโจว แหล่งที่เปี่ยมด้วยความสุข! แม้จะไปต่างถิ่นมามากมายก็ไม่ยอมย้ายออกจากฝูโจวเป็นอันขาด!” “สถานะของฝูโจวที่ผมกำหนดขึ้นในเวลานั้นคือ การสร้างสรรค์ ‘เมืองชายทะเล’ และ ‘เมืองแห่งภูเขาและสายน้ำ’”  “การสร้างสรรค์ในปัจจุบันต่างก็เป็นไปตามทิศทางนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเราในขณะนั้น ทั้งยังมีการพัฒนาที่ดีกว่าแนวคิดของเราอีกด้วย”

สองเมือง สองพิมพ์เขียว

จากเซี่ยเหมินซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ไปจนถึงฝูโจวซึ่งเป็นเมืองที่โอบรับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันด้วยจิตใจและทัศนคติที่เปิดกว้าง จากจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปและเปิดประเทศ ไปจนถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษ การพัฒนาของทั้งสองเมืองได้ร่วมกันยืนยันถึงจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญแบบ “ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นของผม” ความมั่นใจในตนเองแบบ “ยืนหยัดที่จะเดินหน้าตามพิมพ์เขียวที่วางไว้ให้ถึงที่สุด” และความหนักแน่นสุขุมแบบ “ทำงานมุ่งสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องรุ่นแล้วรุ่นเล่า”

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

http://www.tcjapress.com/2024/03/28/xi-way-82/