กรุงปักกิ่งเปิดให้บริการเว็บใหม่ 9 ภาษา

0
2

เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงปักกิ่งเปิดให้บริการเว็บไซต์ (International Web Portal of Beijing) ด้วยภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย อาหรับ และภาษาโปรตุเกสมี โดยมุ่งให้บริการต่างๆ ที่สะดวกสบาย เช่น การชําระเงิน การเดินทาง การศึกษา ชีวิต และการท่องเที่ยว อีกทั้งให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนสำหรับมิตรและนักลงทุนต่างชาติ

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)