หนังสือพิมพ์ People’s Daily เปิดศูนย์ISCPD แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ 14 ท่าน โดยมีชาวไทยร่วมด้วย

0
251

หนังสือพิมพ์ People’s Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติจีน ได้เปิดศูนย์ศึกษานานาชาติ (International Studies Center of People’s Daily หรือ ISCPD) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มีการมอบม้วนสาส์นแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ 14 ท่าน โดยมีชาวไทยร่วมด้วย

โดยการเปิดศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้ได้เปิดตัวขึ้นในงาน 2017 Media Cooperation Forum on Belt and Road ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นสัญญะของจุดกำเนิดเส้นทางสายไหมโบราณในอดีต

สำหรับศูนย์ศึกษาฯแห่งนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเชิงลึกในระดับนโยบายทั้งในด้านสื่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับแต่งตั้งมีทั้งหมด 14 ท่าน โดยมาจาก 12 ประเทศ โดยถือเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มแรกของศูนย์ศึกษานานาชาติแห่งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลสำคัญ เช่น ศาสตราจารย์กิตติคุณ Colin Mackerras จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย นาย Alexander Pevzner ผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาสื่อจีน ประเทศอิสราเอล นาย Michael Steger จากสถาบัน Schiller ประเทศสหรัฐอเมริกา นาย Alexander Lomanov จากสถาบันตะวันออกไกลศึกษา ประเทศรัสเซีย นาย Okimura Kazuki จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี JST ประเทศญี่ปุ่น นาย Alistair Michie จากกลุ่ม 48 ประเทศสหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ Richard Griffiths จาก Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ นาย Sudheendra Kulkarni จากศูนย์วิจัยสื่อมุมไบ ประเทศอินเดีย นาย Marz Uzan จาก RBWC ประเทศฝรั่งเศส นาง Mylvie Matelly จากสถาบันกิจการนานาชาติ IRIS ประเทศฝรั่งเศส และ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากประเทศไทย

อ้างอิง http://en.people.cn/n3/2017/0919/c90000-9271089.html