นวัตกรรมใหม่ “Bluetooth 5” ระยะไกลกว่าเดิม 4 เท่า

0
132
นวัตกรรมใหม่ “Bluetooth 5” ระยะไกลกว่าเดิม 4 เท่า

The Bluetooth Special Interest Group (SIG) ประกาศนวัตกรรมล่าสุด “Bluetooth 5” มาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้สาย โดยมาตรฐานใหม่นี้มีความสามารถมากกว่าเดิมทั้งในเรื่องระยะทางที่ทำได้ไกลและความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ทำได้ดีกว่าเดิม

โดยในปัจจุบัน Bluetooth ที่เราใช้กันอยู่นั้นเป็นมาตรฐานของ Bluetooth 4.2 ที่เน้นเรื่องความเร็วของการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น 4 เท่า ความเร็วในการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น 2 เท่า พร้อมทั้งประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับเวอรชั่นก่อนหน้า ส่วนมาตรฐานใหม่ Bluetooth 5 ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเทียบกับ 4.2 สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม 4 เท่า (ปัจจุบันคือ 10 เมตร) และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรียกว่าในอนาคตอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth 5 วางไว้ตรงไหนในบ้าน ก็สามารถเชื่อมต่อได้ไม่ต้องห่วงว่าสัญญาณจะหลุดแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้เห็นอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth 5 หลังจากนี้ในช่วง 2-6 เดือนข้างหน้า

สำหรับ Bluetooth 5 บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องส่งสัญญาณได้ไกลขนาดนั้น เพราะที่ใช้ ๆ กันอยู่ก็มีแค่ลำโพง หูฟัง ก็ต้องตอบว่าอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยอาจจะมีแค่ลำโพงกับหูฟังที่มี Bluetooth ก็จริง แต่อุปกรณ์อื่นๆ หลายอย่าง ก็เริ่มมีการใส่ Bluetooth เข้าไปด้วย รวมถึงในอนาคตกลุ่มอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่จะเริ่มมีมากขึ้น และของแต่ละอย่างอาจจะไม่ได้วางอยู่ในระยะที่ Bluetooth ปัจจุบันไปถึงได้ ทำให้ Bluetooth 5 ที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 40 เมตร (ตามทฤษฏี) เป็นความหวังของสินค้ากลุ่มนี้นั่นเอง

ที่มา : www.siampod.com