​จีนสร้างโรงเรียนประถมเพื่อรำลึกถึงทัพทหารแดง 

0
126

ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา จีนเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประถมที่มีการนำชื่อกองทัพทหารแดงมาใช้ขึ้นในหลายๆ พื้นที่ชนบททที่เคยเป็นจุดกำเนิดของกองทัพแดง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรำลึกถึง”ทหารแดง”(红军) ซึ่งเป็นชื่อกองทัพทหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงต้นสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมิ่งตั๋ง จนถึงขณะนี้มีโรงเรียนเช่นนี้กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วมากกว่า 200 แห่ง

ในภาพคือเด็กนักเรียน “โรงเรียนประถมกองทัพทหารแดงหยาง เต๋อเจ้อ เมืองจุนอี้” (หยาง เต๋อเจ้อ คือชื่อนายพลชื่อดังแห่งกองทัพทหารแดง)กำลังเข้าชั้นเรียน นอกจากการเรียนหนังสือตามปกติทั่วไปแล้ว เด็กๆที่นี่ยังจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านประวัติศาตร์เกี่ยวกับกองทัพทหารแดง รวมถึงเน้นฝึกให้เด็กมีความอดทนและมุมานะอีกด้วย ซึ่งชุดเครื่องแบบทหารแดงที่เห็นในภาพจะใส่เฉพาะในวันสำคัญๆ หรือวันที่มีการรับรางวัลเท่านั้น