3 ปีที่ผ่านมา จีนยืนหยัดต่อสู้กับโควิดได้ดี

0
1

ช่วงประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา จีนยืนหยัดการป้องกันไปพร้อมกับทำการวิจัย ติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำวัคซีนและยาได้เรียบร้อย ศักยภาพการรักษาพยาบาล จิตสำนึกการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต่างยกระดับสูงขึ้น ซึ่งล้วนปูพื้นฐานให้กับการปรับเปลี่ยนนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด-19 ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ตามหลักการที่ว่า ต้องป้องกันและควบคุมโควิด-19 รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และพัฒนาอย่างปลอดภัย รัฐบาลจีนบริหารการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูง รักษาความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของประชาชนอย่างสุดความสามารถ บรรเทาผลกระทบที่โควิด-19 มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสุดความสามารถ

ปัจจุบัน ในบรรดาประเทศใหญ่สำคัญของโลก จีนเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยโควิดและผู้เสียชีวิตน้อยที่สุด ถึงแม้ยังมีช่องว่างในด้านทรัพยากรทางการแพทย์เฉลี่ยต่อหัวและระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว แต่บรรลุการเพิ่มสูงขึ้นทางอายุคาดการณ์โดยเฉลี่ยต่อหัวอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งตัวเลขปี 2020 อยู่ที่ 77.93 ปี และปี 2021 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 78.2 ปี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาวุธที่แหลมคมของมนุษย์ในการต่อสู้กับโควิด การประสานงานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษา จีนเน้นการป้องกันและควบคุมด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแม่นยำ ตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงว่า จีนได้ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วประเทศครบสูตรเกิน 90%

นอกจากนี้ รัฐบาลกลางและท้องถิ่นของจีนยังประกาศใช้มาตรการทางด้านป้องกันควบคุมโควิดที่อำนวยประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทันกาล มีทั้งช่วยเหลือวิสาหกิจฟื้นฟูการผลิต ประกันการสนองสิ่งของทางการแพทย์และชีวิตความเป็นอยู่ เปิดเส้นทางโลจิสติกส์ จีนทำงานทั้งด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 อย่างแม่นยำ ควบคู่ไปกับเน้นการประกันชีวิตความเป็นอยู่ด้วย ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ลดภาษีของผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนเกินหนึ่งล้านล้านหยวน ใช้ความพยายามที่ได้รับผลสำเร็จสูงสุดในการป้องกันและควบคุมโควิดด้วยต้นทุนที่ต่ำสุด

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)