บทวิเคราะห์ : รถไฟจีน-ลาวครบรอบหนึ่งปีสร้างผลงานโดดเด่น

0
2

วันที่ 3 ธันวาคม ปี 2022 รถไฟจีน-ลาวเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการครบรอบ 1 ปี ทางรถไฟสายนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกฝ่ายด้วยผลงานที่โดดเด่น

รถไฟจีน-ลาวมีสถานีต้นทางในทางทิศเหนืออยู่ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน และมีสถานีปลายทางในทางทิศใต้อยู่ในเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ความเร็วตามการออกแบบ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางรวม 1,035 กิโลเมตร เป็นทางรถไฟระหว่างประเทศสายแรกที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายทางรถไฟจีน ตั้งแต่เปิดเดินรถเป็นต้นมา ทางรถไฟสายนี้ได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของประชาชนจีนและประชาชนลาวตลอดเส้นทางรถไฟ

ช่วงที่อยู่ในลาว ทางรถไฟจีน-ลาวตอบสนองความต้องการของชาวลาวในการศึกษาเล่าเรียน เยี่ยมญาติ รักษาพยาบาล ท่องเที่ยว ค้าขาย และด้านอื่น ๆ ได้ส่งเสริมให้จำนวนคนที่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามข้อมูลจากกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของลาว หลังจากการเปิดใช้งานทางรถไฟ สถิติสูงสุดต่อวันของจำนวนผู้โดยสารที่ขนส่งจากเวียงจันทน์ไปยังหลวงพระบางมีมากกว่า 2,700 คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเลือกที่จะเดินทางโดยทางรถไฟ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2022 85.27% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 336,000 คนเลือกเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางโดยรถไฟ

รถไฟจีน-ลาวได้สิ้นสุดประวัติศาสตร์การไม่มีทางรถไฟเชื่อมต่อกับภายนอกของเมืองผูเอ่อร์และสิบสองปันนาในมณฑลยูนนานของจีน หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เดิมไม่ค่อยมีใครรู้จักหลายแห่งก็ได้ทยอยปรากฏอยู่ในรายชื่อ “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว” แล้ว

ตามสถิตินับถึงวันที่ 2 ธันวาคม ปี 2022 รถไฟจีน-ลาวขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้น 8.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ สถิติสูงสุดของการเปิดเดินขบวนรถไฟโดยสารในช่วงที่อยู่ในประเทศจีนมีถึง 65 ขบวนต่อวัน ขนส่งผู้โดยสาร 50,000 คนครั้ง ตัวเลขนี้ในลาวคือ 10 ขบวนต่อวัน ขนส่งผู้โดยสารประมาณ 8,200 คน บรรดาผู้โดยสารนั่งรถไฟความเร็วสูงข้ามภูเขาและแม่น้ำ ไม่เพียงแต่รู้สึก “สบาย” หากยังได้สัมผัส ถึงความ “แม่นยำ” อีกด้วย

คาดการณ์ได้ว่าเมื่อโรคโควิดไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างประเทศอีกต่อไป จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียนและจีนที่เดินทางด้วยรถไฟจีน-ลาวนั้นย่อมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอน

รถไฟจีน-ลาวได้เพิ่มความสะดวกและโอกาสให้กับการค้าระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี 2022 ขบวนรถไฟจีน-ลาวที่ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะได้ให้บริการเพิ่มจากหนึ่งคู่ต่อวันในช่วงเริ่มต้นของการเปิดเดินรถมาเป็นหกคู่ต่อวันในปัจจุบัน มีเขตบริหารระดับมณฑลของจีนถึง 25 แห่งแล้วที่ได้เปิดตัวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในเส้นทางรถไฟจีน – ลาวตามลำดับ การขนส่งสินค้าครอบคลุมถึงลาว ไทย มาเลเซีย ตลอดจนประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ โดยประเภทสินค้าได้เพิ่มขึ้นจากปุ๋ยและสินค้าทั่วไปรวมกว่า 10 ชนิดในช่วงแรกมาสู่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ผลไม้แช่เย็น ฯลฯ มากกว่า 1,200 ชนิดในปัจจุบัน

ตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่าตลอดปีที่เปิดเดินรถ รถไฟจีน-ลาวได้ส่งมอบสินค้ารวม 11.2 ล้านตัน เปิดบริการรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน 3,000 ขบวน มูลค่าสินค้าเกินกว่า 13,000 ล้านหยวน ครอบคลุมมากกว่า 10 ประเทศและภูมิภาค

วันที่ 3 ธันวาคม ปี 2022 รถไฟจีน-ลาวได้เปิดบริการขบวนรถไฟขนส่งผลไม้แช่เย็นโดยเฉพาะขบวนแรก ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารคุณภาพดีจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว ไทย และเมียนมาร์ เป็นต้น ได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของรถไฟจีน-ลาวที่ให้บริการพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็วและสามารถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปริมาณมากได้ บรรลุการจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดจีนได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนชี้ว่า ควบคู่ไปกับความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ทางรถไฟจีน-ลาวกำลังเร่งการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟไทย เพื่อผลักดันการก่อรูปขึ้นของทางรถไฟสายสำคัญที่วิ่งผ่านคาบสมุทรอินโดจีน ในอนาคตข้างหน้า ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างจีน ลาว และไทยที่มุ่งเน้นไปที่ด้านรถไฟ จะยกระดับการพัฒนาของอนุภูมิภาคอย่างแท้จริง และบทบาทที่เป็น “เส้นทางทองคำด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” จะทวีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าทางรถไฟจีน-ลาวได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะและแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับการต้อนรับอย่างมาก รถไฟจีน-ลาวได้สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งยังได้มอบโอกาสใหม่แก่การสร้างห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การส่งเสริมการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และได้เสนอต้นแบบให้กับการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)