สมาชิกสภาฯ จีนชี้ รัฐควรแก้ไขความยากจนร่วมกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

0
102

ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปี 2017 ในกรุงปักกิ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา นางเจ้อกุ้ยจี๋ว์ สมาชิกสภาฯ ในชุดชนเผ่าจากมณฑลยูนนาน ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

นางเจ้อมาจากเขตปกครองตนเองชนเผ่าอี๋ มณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 เมตร อากาศค่อนข้างหนาว คุณภาพดินไม่เหมาะสำหรับการทำการเกษตร และถูกรัฐบาลจัดให้อยู่ในรายชื่อ “หมู่บ้านที่ยากจน” มาโดยตลอด

แต่นางเจ้อกุ้ยจี๋ว์เห็นว่า ชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถพัฒนาการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ได้ นอกจากนั้น เธอยังชักนำให้สตรีท้องถิ่นหาทางเพิ่มรายได้อีกทางด้วยการเย็บปักถักร้อยแบบชนเผ่าอี๋ เธอเห็นว่ารัฐต้องเพิ่มกำลังในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ เพราะมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยประชาชนท้องถิ่นสร้างรายได้เพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(ขอบคุณข่าวจาก China Face