​จีนมุ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย!

0
212

คณะมนตรีแห่งรัฐ (State Council) ซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีของจีนได้อนุมัติแผนการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย และการควบคุมมลพิษทางกัมมันตภาพรังสี

ภายในปลายปี 2020 จีนมุ่งที่จะมีกำลังการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ 58 ล้านกิโลวัตต์ ซึ่งในขณะนี้กำลังก่อสร้างกำลังการผลิต 30 ล้านกิโลวัตต์

ในปัจจุบัน จีนมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้ว 36 แห่ง และกำลังก่อสร้างใหม่อีก 20 แห่ง จึงเป็นจำนวนการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เยอะที่สุดในโลกขณะนี้

ดังนั้นความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศควรจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2020 เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากกัมมันตภาพรังสี และเพิ่มการตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ