เด็กๆ ชาวจีนแห่ร่วมพิธีเก่าแก่สมัยโบราณ

0
2474

เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา วัดแห่งหนึ่งในอำเภอทงไห่ เมืองยู่ว์ซี มณฑลยูนนานได้จัดพิธีด้านวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมขึ้นประกอบไปด้วย 3 พิธีคือ “พิธีจรดปากกา”(开笔礼) ซึ่งเป็นพิธีของเด็กเล็กที่เริ่มหัดเขียนตัวอักษรเป็นครั้งแรก “พิธีครบวัยเด็กเล็ก”(成童礼) สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-15 ปีที่เป็นสัญลักษณ์ถึงการเตรียมตัวโตเป็นผู้ใหญ่และเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้นและ “พิธีบรรลุนิติภาวะ”(成人礼) ที่แสดงถึงการโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์

โดยพิธี“พิธีบรรลุนิติภาวะ”เริ่มขึ้นในกลุ่มชนชั้นสูงสมัยราชวงศ์โจว จะจัดเมื่อเด็กชายจีนมีอายุครบ 20 ปีเต็ม และจะมีการสวม”กวาน ” (冠) หรือสิ่งที่ชนชั้นสูงชาวจีนในสมัยโบราณใช้สวมครอบบนศีรษะเพื่อเป็นเครื่องบอกระดับยศและสถานะ ทั้งนี้พิธีนี้ได้เริ่มเลือนหายไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง