ร่วมแรงร่วมใจ! ชาวจีนเกือบหมื่นคนปลูกต้นไม้ในทะเลทรายโกบี

0
336

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. กลุ่มอาสาสมัครและทหารจีนที่ประจำการในเมืองจิ่วฉวน มณฑลกานซู่รวมจำนวนเกือบหมื่นคนได้รวมตัวกันปลูกต้นไม้ในทะเลทรายโกบี ซึ่งในช่วงนี้ ทางท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมกันพายุกั้นทราย เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากพายุทราย และรักษาสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยาให้คงอยู่ต่อไป