ร่วมแรงร่วมใจ! พิธีปักดำของชาวจีนในยูนนาน

0
315

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 26 เมษายน 2017 ของผู้คนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีปักดำ หรือการปลูกข้าวในนาดำของนาขั้นบันไดในหมู่บ้านซานปู่ เมืองอาจาเฮ่อ อำเภอหงเหอ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูกาลปักดำครั้งใหม่