​สีสันสดใส! “ทะเลแห่งสับปะรด” ของจีน

0
232

เขตสวีเหวิน เมืองจ้านเจียง มณฑลกว่างตงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญของจีน โดยปลูกบนพื้นที่กว้างถึง 3 แสนหมู่ของจีน (ราว 7.2 ล้านไร่) จนได้สับปะรดจำนวนกว่า 4 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนการเพาะปลูกที่มีสัดส่วนเป็น 1 ใน 3 ส่วนของการเพาะปลูกสับปะรดทั่วประเทศ ทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น “พื้นที่แห่งสับปะรดของจีน” นอกจากนี้ ด้วยสีสันของ “ทะเลแห่งสับปะรด” ที่สวยงามสดใส ทำให้พื้นที่การเกษตรนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วย