คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบท่านทูตจีนประจำประเทศไทย

0
214

คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2561

ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้มีการนำคณะกรรมสมาคมฯ เยี่ยมเยียนประเทศจีนและศึกษาดูงานที่จีนด้วย ทั้งยังมีนำเรื่องราวของจีนมาเผยแพร่ให้ชาวไทยได้ทราบ เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างจีนไทย นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาประเทศของจีน ร่วมถึงความร่วมมือที่เป็นมิตรระหว่างจีน-ไทยให้ประชาชนไทยได้รับทราบ และมีการจัดงานสัมมนาต่างๆ เช่น สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจจีน-ไทย 2018 พร้อมยังมีการรายงานข่าวที่สถานทูตจีนเป็นผู้จัดขึ้น มีส่วนช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ ถึงการพัฒนาของประเทศจีน