ท่านทูตจีนประจำประเทศไทย เชิญคณะสื่อมวลชนไทยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0
89

ท่านทูตจีนประจำประเทศไทย เชิญคณะสื่อมวลชนไทยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายหาน จื้อเฉียง (Han ZhiQiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เชิญสื่อมวลชนไทย ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นายเทพชัย หย่อง สื่อมวลชนอาวุโส อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และ นายธีรยุทธ ชุนหบดี บรรณาธิการ เว็บไซต์ The Nation ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน – ไทย และสถานการณ์ต่างๆในภูมิภาค โดยมี นายหยางซิน อัครราชทูต ร่วมสนทนาด้วย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก