บทวิเคราะห์ : จีนมุ่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์

0
59
คำบรรยายภาพ: งานเปิดตัวผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยทางด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลกประจำปี 2022 จัดขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 2022

บทวิเคราะห์ : จีนมุ่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์

วันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งสมัชชาอินเทอร์เน็ตโลกประจำปี 2022 เปิดฉากขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น  เมืองถงเซียง  มณฑลเจ้อเจียง  โดยมีหัวข้อว่า “ร่วมกันสร้างสรรค์โลกอินเทอร์เน็ต ร่วมกันบุกเบิกอนาคตดิจิทัล – ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์”

วันเดียวกัน  นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงที่ประชุมครั้งนี้โดยระบุว่า ปัจจุบัน  เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะพลังนำหน้าแห่งการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของโลก  นับวันได้หลอมรวมเข้าอยู่ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้วิธีการผลิต  วิถีชีวิต  และรูปแบบการบริหารจัดการทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ต่อหน้าโอกาสและความท้าทายจากความเป็นระบบดิจิทัล ประชาคมโลกควรเสริมสร้างการพูดคุยแลกเปลี่ยน ลงลึกดำเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อร่วมกันสร้างโลกไซเบอร์ที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล  เปิดกว้าง  ครอบคลุม  ปลอดภัย  มั่นคง  มีเสถียรภาพและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์ชี้ว่า การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์นั้นนับวันยิ่งได้กลายเป็นความต้องการและภารกิจร่วมกันของทุกประเทศในโลก

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการผลิตและการดำรงชีวิต อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนโลกให้กลายเป็น “หมู่บ้านโลก”  ทั่วทั้งโลกกำลังกลายเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะ “ในคุณมีฉัน ในฉันมีคุณ ” แต่ในขณะเดียวกันที่สังคมดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างคึกคักนั้น ภัยอันตรายและความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การฉ้อโกงทางออนไลน์ ไปจนถึงความรุนแรงในโลกไซเบอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ ฯลฯ การเชื่อมโยงที่แฝงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งนั้นไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อชีวิตของทุกคนเท่านั้น หากยังคุกคามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงระดับชาติอีกด้วย  ทำอย่างไรจึงสามารถล็อก “กุญแจป้องกัน” ความปลอดภัยของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารได้นั้น ได้กลายเป็น “ข้อสอบที่ต้องตอบ” สำหรับทุกประเทศในยุคดิจิทัล

ในเวลาเดียวกัน ปัญหาต่างๆที่ดำรงอยู่ในโลกไซเบอร์ เช่น การพัฒนาที่ไม่สมดุล กฎเกณฑ์ที่ขาดความสมบูรณ์ และระเบียบที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น ได้กลายเป็นประเด็นที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงแนวคิดครองความเป็นใหญ่ในโลกไซเบอร์ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก หลักธรรมาภิบาลในโลกไซเบอร์เรียกร้องให้มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภัยคุกคามและความท้าทายระดับโลกจำเป็นต้องได้รับการจัดการร่วมกันโดยทุกประเทศในโลก

ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดและประเทศที่มีชาวเน็ตจำนวนมากที่สุดในโลก จีนคล้อยตามแนวโน้มการพัฒนาแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร ยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นแนวคิดธรรมาภิบาลในขอบเขตทั่วโลกอันได้แก่ การร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างและร่วมแบ่งปัน  ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์ อุทิศภูมิปัญญาและแนวทางของจีนให้กับทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโลกไซเบอร์และการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานแห่งการเคารพอธิปไตยทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่กี่วันก่อน รัฐบาลจีนได้ออกหนังสือปกขาว “ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์”  ซึ่งได้บรรยายสรุปถึงแนวคิดและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและกำกับดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีนในยุคใหม่ ร่วมแบ่งปันกับทั่วโลกเกี่ยวกับผลสำเร็จของจีนในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์  ตลอดจนคาดการณ์อนาคตแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านโลกไซเบอร์

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า กล่าวสำหรับชาวเน็ตทั่วไป ในยุคอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องยกระดับจิตสำนึกแห่งการปกป้องข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการบนโลกไซเบอร์อย่างถูกต้อง ปกป้องความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารของตนเองให้ดี โดยไม่เชื่อฟังสายโทรศัพท์จากผู้ที่ไม่คุ้นเคยโดยง่าย ไม่คลิกลิงก์และรหัส QR ที่ไม่รู้จักโดยง่าย และไม่โอนเงินโดยง่าย เป็นต้น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นบ้านร่วมของมนุษยชาติ ทุกประเทศในโลกต้องร่วมกันส่งเสริมการเชื่อมต่อกันและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งโลกไซเบอร์ เพื่อทำให้บ้านหลังนี้มีความเจริญรุ่งเรือง สะอาด และปลอดภัยยิ่งขึ้น และทำให้ผลลัพธ์จากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตสร้างความผาสุกให้กับมวลมนุษยชาติด้วยดียิ่งขึ้น

 

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)