บทวิเคราะห์ : การเติบโตของประชากรจีนติดลบ

0
0

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สํานักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เผยแพร่รายงานสถิติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จนถึงสิ้นปี 2022 จีนมีประชากรจำนวน 1,411,750,000 คน ลดลง 850,000 คนเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2021 ประชากรที่เกิดใหม่ในปี 2022 มีจำนวน 9.56 ล้านคน อัตราการเกิดอยู่ที่ 6.77% จํานวนผู้เสียชีวิต 10.41 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 7.37% อัตราการเติบโตตามธรรมชาติของประชากรคือ -0.60% นับเป็นครั้งแรกที่จีนมีการเติบโตของประชากรที่เป็นลบตั้งแต่ปี 1961 เป็นต้นมา

การเติบโตของประชากรที่เป็นลบหมายความว่าประเทศนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าจำนวนที่เกิด ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประชากรสูงอายุ และปัญหาอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจต้องมีประชากร ดังนั้นการเติบโตของประชากรติดลบอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบการพัฒนาในระยะยาวของบ้านเมือง

ประการแรก การลดลงของประชากรวัยหนุ่มสาว จะเป็นเหตุให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมการผลิตหลาย ๆ สาขาได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงอาหารการกิน การค้า การขนส่ง การคมนาคม โทรคมนาคม การทอ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข

ประการที่ 2 ประชากรสูงอายุจะเพิ่มแรงกดดันทางการคลัง โดยจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล และการประกันภัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ การดูแลผู้สูงอายุยังจะกระทบรายได้ที่ใช้สอยได้เฉลี่ยต่อคน และจะส่งผลทางลบต่อการอุปโภคบริโภค

หลายปีมานี้ จีนได้ใช้มาตรการจำนวนหนึ่งในการรับมือการเติบโตของประชากรที่เป็นลบ รายงานการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเสนอให้สร้างระบบการสนับสนุนการมีบุตร เพื่อลดต้นทุนการมีบุตร การเลี้ยงบุตร และการศึกษาของบุตร หน่ายงานต่าง ๆ ได้เปลี่ยนจากเดิมที่ประชาสัมพันธ์นโยบายให้คู่สามีภรรยามีบุตรคนเดียว มาเป็นการมีบุตรหลายคนเพื่อเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชน อีกทั้งสร้างสรรค์สังคมแบบเป็นมิตรกับการมีบุตร

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพเทศบาลเมืองเซินเจิ้น  มณฑลกว่างตง ทางภาคใต้ของจีนได้ประกาศใช้มาตรการให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรของเมืองเซินเจิ้น โดยครอบครัวที่มีบุตรคนเดียวจะได้รับเงินอุดหนุน 2,500หยวน หรือประมาณ 12,500 บาทต่อปี ส่วนครอบครัวที่มีบุตร 2 คน จะได้รับเงินอุดหนุน 3,667 หยวนต่อปี สำหรับครอบครัวที่มีบุตรจำนวน 3 คน จะได้รับเงินอุดหนุน 6,333 หยวนต่อปี นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเซินเจิ้นยังแจกคูปองผลิตภัณฑ์สำหรับทารถ ซึ่งรวมถึง นมผง ขวดนมเด็กอ่อน ผ้าอ้อม เป็นต้น อีกทั้งจะให้เงินอุดหนุนบริการงานบ้าน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างพี่เลี้ยงด้วย เพื่อลดต้นทุนและแรงกดดันจากการเลี้ยงดูบุตร

ส่วนมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้ประกาศวิธีการลงทะเบียนการคลอดบุตรฉบับใหม่และ​มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้เปลี่ยนข้อกำหนดจากเดิมที่ต้องแต่งงานกันก่อนแล้วให้คู่สามีภรรยาไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงต้องการมีบุตร​ให้เปลี่ยนเป็นครอบคลุมถึงคู่สามีภรรยาที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานกัน​สามารถไปลงทะเบียนแจ้งความจำนงต้องการมีบุตรหรือลงทะเบียนย้อนหลังว่ามีบุตรแล้ว​ได้ สำหรับนโยบายใหม่ยังได้ยกเลิกการจำกัดจำนวนบุตรด้วย

สื่อมวลชนจีนระบุว่า การส่งเสริมให้มีบุตรเพื่อรับมือการเติบโตของประชากรที่เป็นลบจะเป็นประเด็นที่น่าจับตามองในการประชุมสองสภาประจำปีนี้ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเซียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)