การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 42 เปิดฉากขึ้นที่อินโดนีเซีย

0
1

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 42 เปิดฉากขึ้นที่อินโดนีเซีย เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
.
การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ครั้งที่ 42 เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่นูซาเต็งการาตะวันออกของอินโดนีเซีย
.

ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างศูนย์กลางของอาเซียน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ในระหว่างการประชุมครึ่งปี
.

ในขณะเดียวกัน การประชุมสุดยอดคาดว่าจะจัดทำแผนงานสำหรับการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของติมอร์-เลสเต เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 2565 โดยอาเซียนตกลงในหลักการที่จะยอมรับติมอร์-เลสเตเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ซึ่ง Taur Matan Ruak นายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเตก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดในฐานะผู้สังเกตการณ์เช่นกัน
.

ในปีนี้ การประชุมสุดยอดภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซียในหัวข้อ “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” อินโดนีเซียแสดงความหวังว่ากลุ่มประชาคมอาเซียนจะยังคงเป็นศูนย์กลางของการเติบโตในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ความพยายามในการทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และยั่งยืนในระยะยาว
.

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) คาดการณ์เมื่อต้นเดือนเมษายนว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะเติบโต 4.8% ในปีนี้และในปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 4.2% ในปี 2565 โดยการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงฟื้นตัวได้
.

สำหรับการประชุมสุดยอดครั้งนี้ อินโดนีเซียได้เตรียมวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียน 2045 ตลอดจนกระบวนการหารือเกี่ยวกับร่างคำประกาศของผู้นำอาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและประสิทธิผลของอาเซียน
.

อาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
.
แหล่งข้อมูล: CGTN / CMG