บทวิเคราะห์ : ทำไมพวกเขาจึงชื่นชมความสำเร็จด้านสิทธิมนุษยชนของจีนอย่างมาก

0
1

เมื่อเร็วๆนี้คณะดูงานภาคเอกชนที่ประกอบด้วยตัวแทนองค์การเอ็นจีโอ 16คนจากบราซิล ปากีสถาน ตูนิเซีย และประเทศอื่นๆ ได้รับเชิญให้ไปเยือนจีนพวกเขาได้ทัศนศึกษาดูงานที่กรุงปักกิ่งมณฑลเจ้อเจียง นครฉงชิ่ง และสถานที่อื่นๆ ตามลำดับ สิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสด้วยตนเองทำให้สมาชิกของคณะนี้ต่างรู้สึกถึงความล้ำลึกในการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของพื้นที่ต่าง ในจีน และยังทำให้พวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของจีนแตกต่างไปจากทัศนคติของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศตะวันตกไม่กี่ประเทศอย่างสิ้นเชิง 

ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว สมาชิกในคณะได้ชื่นชมอย่างสูงต่อความสำเร็จที่โดดเด่นของจีนในด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านต่างๆ ทั้งยังเห็นว่าการปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวาและประสบการณ์การพัฒนาในกระบวนการสร้างความทันสมัยแบบจีนนั้นถือเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่น่าศึกษาสำหรับประเทศอื่นๆ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสระปากีสถานกล่าวว่า ทุกประเทศล้วนควรเดินบนหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับประเทศตน จีนยึดหลักประชาชนสำคัญที่สุดและได้ทุ่มเทที่จะให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น มีประกันสังคมที่พึ่งพาได้มากขึ้น และมีสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่งดงามยิ่งขึ้น ความสำเร็จในด้านสิทธิมนุษยชนของจีนนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปฏิบัติการในการลดความยากจนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาความก้าวหน้าของภารกิจสิทธิมนุษยชนในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมาหลังจากจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศประชาชนหลายร้อยล้านคนในจีนหลุดพ้นจากความยากจน ประชาชนมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่ง ความสำเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจนของจีนไม่เพียงแต่นำความสุขมาสู่ชาวจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆอีกด้วย 

ผู้แทนจากสมาคมนักกฎหมายประชาธิปไตยสากลประจำกรุงเจนีวากล่าวว่า ตนเองเคยเดินทางไปประเทศจีนเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนปี..2011 และได้เข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาจีนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งการมาประเทศจีนอีกครั้งในปีนี้พบว่าหากเทียบกับเมื่อ 12 ปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วในจีนนั้นน่าทึ่งมากจริงๆ โดยเฉพาะในด้านการสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมหาศาล สิ่งที่น่าจดจำที่สุดคือการที่จีนให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน จีนได้รวมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในระบบการศึกษาของประเทศ ตามอายุและลักษณะพิเศษของนักเรียน โรงเรียนประถมและมัธยมได้หลอมรวมเนื้อหาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิของนักเรียน ควบคู่ไปกับการดำเนินการอย่างกว้างขวางของการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การศึกษาและฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในจีน ความพยายามของจีนในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนนั้นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนได้ฝังรากลึกในหัวใจของประชาชน ซึ่งย่อมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความก้าวหน้าของสิทธิมนุษยชนของจีนและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

หัวหน้าสมาคมพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแห่งสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ามกลางการคุ้มครองและการคุ้มครองท่ามกลางการพัฒนา ระหว่างการเดินทางไปประเทศจีนครั้งนี้ เขาได้เห็นภูเขาและแม่น้ำที่สวยงาม และรู้สึกถึงความเจริญและการพัฒนาเศรษฐกิจความก้าวหน้าของสังคมในทุกๆด้านและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนภาคปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของจีนพิสูจน์ให้เห็นว่า ทุกประเทศต่างก็ควรมีอิสระในการเลือกหนทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของตนเอง ในกระบวนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนั้นควรเคารพวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสภาพความเป็นจริงตามอัตลักษณ์เป็นของประเทศต่างๆ จีนได้พิสูจน์ให้เห็นโดยผ่านการพัฒนาด้วยตนเองว่า การพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความผาสุกของประชาชน ประชาชนจีนมีสถานะเป็นองค์ประกอบหลักในภารกิจสิทธิมนุษยชน 

มิตรจากบราซิลกล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จีนได้พิจารณาถึงความต้องการด้านสิทธิที่เร่งด่วนที่สุดของประชาชนอย่างเต็มที่ ได้ประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัดในการส่งเสริมความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้ผลการพัฒนาสามารถอำนวยประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น และยังได้สร้างคุณูปการให้กับความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของโลกด้วย เขาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศจีนในสามมิติและครอบคลุมทุกด้านให้ประชาชนจำนวนมากขึ้นได้ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาล่าสุดของจีน ประสบการณ์ของจีนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอันมหาศาล

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)